Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz do I klas SP w Gminie Choroszcz

Ilustracja do artykułu girl-1345800_1920.jpg
Burmistrz Choroszczy, Zarządzeniem nr 111/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. informuje o terminach rekrutacji tzw. właściwej oraz uzupełniającej na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych w Gminie Choroszcz.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych w Gminie Choroszcz przedstawiają się w sposób następujący:

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Składanie deklaracji o kontynuacji edukacji dziecka

od 03.02.2020 r.

do 14.02.2020 r.

 -

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka  wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 17.02.2020 r.

do 28.02.2020 r.

od 14.04.2020 r.

do 21.04.2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

od 02.03.2020 r.

do 12.03.2020 r.

od 22.04.2020 r.

do 24.04.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13.03.2020 r.

27.04.2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka w postaci pisemnego oświadczenia

 od 16.03.2020 r.

do 20.03.2020 r.

 od 28.04.2020 r.

do 30.04.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

23.03.2020 r.

04.05.2020 r.

Zawarcie z dyrektorem umowy na  wiadczenia w wyznaczonych przez placówkę godzinach

od 24.03.2020 r.

do 27.03.2020 r.

od 05.05.2020 r.

do 08.05.2020 r.

Powrót na początek strony