Rok 2021 – kalendarium wydarzeń, świąt i rocznic

Przed nami kolejny rok – jak już słyszymy – z pewnością naznaczony trwającą pandemią. Niemniej jednak staramy się, by w tych sferach, gdzie jest to możliwe, był czasem normalnym, możliwym do zaplanowania i przewidywalnym.

Ilustracja do artykułu diary-calendar-filler-leave-time-date-notebook.jpg

Papież Franciszek ogłosił rok 2021 Rokiem Świętego Józefa, obowiązujący od dnia ogłoszenia tj. od 8 grudnia 2020 do 8 grudnia 2021 r. 8.12.2020 roku został opublikowany list apostolski papieża Franciszka Patris corde (Ojcowskim sercem) z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem kościoła powszechnego.

Za sprawą polskiego parlamentu, ustanowiono patronów na 2021 rok. Podczas posiedzenia Sejmu RP z dnia 27 listopada 2020 r., uhonorowano: kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza. Rok 2021 będzie również Rokiem Konstytucji 3 Maja.

Izba polskiego parlamentu uczciła pamięć kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci przypadają właśnie w 2021 roku, odpowiednio: 3 sierpnia i 28 maja. W sejmowej uchwale podkreślono, że kard. S. Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu, który występował w imieniu Ojczyzny, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i bronił polskiej kultury.

Sejm ustanowił rok 2021 Rokiem Stanisława Lema w 100. rocznicę urodzin przypadającą 12 lub 13 września. Stanisława Lem to najwybitniejszy przedstawiciel polskiej fantastyki, autor m.in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”.

Z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida (24 września 1821 roku w Laskowie-Głuchach) Izba uhonorowała również tego wybitnego poetę, dramatopisarza, prozaika i myśliciela oraz artystę sztuk pięknych. C. K. Norwid w swej twórczości odwoływał się do narodowej i ogólnoeuropejskiej tradycji, ale był też odważnym nowatorem. Jego najważniejsze dzieła to: „Klaskaniem mając obrzękłe prawice...”, „Bema pamięci żałobny rapsod”, „Fortepian Szopena”, „Vade-mecum”, „Promethidion”, „Czarne kwiaty. Białe kwiaty”.

Kolejnym patronem roku 2021 – w uznaniu zasług dla polskiej sztuki, polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie urodzin (22 stycznia 1921 roku) – został Krzysztof Kamil Baczyński, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów. 23-letni K.K. Baczyński zginął w Pałacu Blanka czwartego dnia Powstania Warszawskiego (4.08.1944 r.). Pozostawił po sobie m.in. następujące utwory: „Zamkniętym echem”, „Dwie miłości”, „Modlitwa”, „Wiersze wybrane”, „Arkusz poetycki Nr.1”, „Śpiew z pożogi”, „Śpiew z pożogi”.

Patronem 2021 roku został również Tadeusz Różewicz, wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta. Głęboko związany z losem pokolenia wojennego, był on bacznym obserwatorem życia codziennego, społecznego i politycznego. Najpopularniejsze dzieła T. Różewicza to m.in.: „Kartoteka”, „Ocalony”, „Stara kobieta wysiaduje”, „Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja”.

Sejm RP przyjął również uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. W 1791 r. Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego aktem wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Ustawa Rządowa Sejmu Czteroletniego z tego okresu, pierwsza w Europie i druga na świecie, była wyrazem głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

Na podst. mat. TPCh/UM
Fot. www.foter.com

Powrót na początek strony