Serdeczne kolędowanie

Zarząd Koła Emerytów , Rencistów i Inwalidów nr 15 w Choroszczy w piątek 19 stycznia br. uczestniczył w spotkaniu kolędniczym w Domu Pomocy Społecznej „Trzy Dęby” w Choroszczy.

IMG_9672.jpg

Senioralną delegację przywitał Dyrektor DPS p. Jan Steckiewicz. W spotkaniu, oprócz Zarządu Koła nr 15 w Choroszczy, uczestniczyli też przedstawiciele Chóru Kościelnego. Przy akompaniamencie gitary, zostały odśpiewane najbardziej znane kolędy i pastorałki, również ze współuczestnictwem pensjonariuszy DPS.

Następnie, przy kosztowaniu wyśmienitych wypieków, dyrektor podzielił się ze zgromadzonymi planami na najbliższe lata, tj. rozbudowa i unowocześnianie DPS.

Na zakończenie spotkania, przedstawiciele DPS wręczyli p. Irenie Kosakowskiej Kalacie własnoręcznie wykonane przez pensjonariuszy DPS serce – w dowód współpracy i przyjaźni pomiędzy Domem Opieki Społecznej w Choroszczy a Kołem Emerytów Rencistów i Inwalidów nr 15 w Choroszczy.

To piękny gest i prawdziwe serdeczne kolędowanie.

Powrót na początek strony