Dyżury aptek w powiecie białostockim

W związku z nowelizacją art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2301 ze. zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2024 roku: „Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych znajdujących się na terenie powiatu jest dostosowany do potrzeb ludności tego powiatu i pozwala na realizację przez te apteki zadań określonych w art. 87 ust. 2, w szczególności przez pełnienie dyżurów w dzień wolny od pracy oraz dyżurów w porze nocnej, z wyłączeniem powiatu mającego swoją siedzibę w sąsiadującym mieście na prawach powiatu.” W związku z powyższym, powiaty mające swoją siedzibę w sąsiadującym mieście na prawach powiatu (w tym powiat białostocki), są wyłączone z systemu ustalania dyżurów aptecznych.

logo-pharmacy-3215049_1280.jpg

Niemniej jednak, mając na uwadze dobro mieszkańców powiatu białostockiego, Zarząd Powiatu Białostockiego zdecydował o przeprowadzeniu ankiety wśród aptek na terenie powiatu białostockiego oraz placówki medycznej SP ZOZ w Łapach. Na podstawie danych stwierdzono, iż na terenie powiatu białostockiego, na dzień 31 stycznia 2024 r. funkcjonuje  45 aptek, w tym 6 punktów aptecznych. Rozmieszczenie aptek na terenie gmin powiatu białostockiego związane jest z zapotrzebowaniem na takie usługi a wpływ na to ma m.in.: gęstość zaludnienia, sąsiedztwo POZ, czy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Najwięcej funkcjonujących aptek jest w Gminie Łapy, w mieście Łapy, a związane jest to z liczbą mieszkańców, zapotrzebowaniem, jak również lokalizacją SP ZOZ w Łapach. 

Z otrzymanych danych wynika, że wszystkie apteki w powiecie białostockim pracują od poniedziałku do piątku rozpoczynając pracę w przedziałach godzinowych pomiędzy godz. 7.00 a 9.00, oraz kończąc pracę w przedziałach godzinowych pomiędzy godz. 15.00 a 21.00 w zależności od lokalizacji takiej apteki.  Cztery apteki wykazały, że nie pracują w soboty. Pozostałe apteki godziny otwarcia w soboty uzależniają od lokalizacji i zapotrzebowania, tj. otwarcie w przedziałach godzinowych pomiędzy 7.00 a 9.00, zaś zamknięcie pomiędzy godz. 13.00 a 21.00. W niedziele i święta pracują dwie apteki, jedna w Łapach w godzinach 11.00-15.00, oraz w Wasilkowie w godzinach 10.00-14.00.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Powiatu Białostockiego stwierdza, że „potrzeby mieszkańców powiatu w zakresie zaopatrzenia w produkty lecznicze, w tym leki recepturowe, wyroby medyczne oraz pozostałe produkty aptek ogólnodostępnych oraz w zakresie świadczenia usług farmaceutycznych i sprawowania opieki farmaceutycznej” są zapewnione i nie ma konieczności wyznaczania dodatkowej apteki do pełnienia dyżurów 2 godzinnych w przedziale godzinowym pomiędzy godz. 19.00 a 23.00 oraz w dni wolne od pracy 4 godzinnych w przedziale godzinowym pomiędzy godz. 10.00 a 18.00.

Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy powiatu białostockiego pozostają bez możliwości korzystania z aptek w godzinach nocnych czy w dni wolne od pracy, ponieważ dla mieszkańców Powiatu Białostockiego dostępne są otwarte przez całą dobę apteki, funkcjonujące na terenie miasta Białegostoku, jak również apteki ma terenie gmin powiatu, które dostosowują godziny otwarcia do potrzeb lokalnych mieszkańców. Nowe przepisy nie nakazują właścicielom aptek w powiecie białostockim obowiązku dyżurowania, ale możliwość dowolnego kształtowania swojego czasu pracy. Dlatego nie jest wykluczone, że któraś z aptek na terenie powiatu białostockiego, np. w Łapach zacznie sama pełnić dyżur w porze nocnej lub w święta w przypadku wystąpienia zapotrzebowania społecznego. Nie będzie to jednak zależne od Starostwa Powiatowego, tylko od decyzji właściciela apteki.

Na stronie „Rejestr Aptek” mogą Państwo uzyskać informacje na temat poszczególnych aptek (dane adresowe, godziny pracy, dane kontaktowe): https://rejestry.ezdrowie.gov.pl/ra/search/public

Fot. www.pixabay.com

Powrót na początek strony