„Start po zdrowie na BIS!” w Choroszczy – już w czerwcu

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zapraszają seniorów z gminy Choroszcz do korzystania z bezpłatnych zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach projektu „Start po zdrowie na bis”, które ruszą już w czerwcu.

yoga-1434787_1280.jpg

Projekt ma na celu aktywizację seniorów z gminy Choroszcz, przeciwdziałanie ich wykluczeniu, likwidację barier w dostępie do sportu, szczególnie w środowisku wiejskim oraz zwiększenie świadomości na temat polityki zdrowotnej i programów rehabilitacyjnych. W ramach projektu przewidziano zorganizowane i regularne spotkania sportowe, które są znakomitym sposobem do tego, aby zachęcić osoby starsze do wyjścia z domu i wdrożenia do swojego życia ruchu. Dzięki wykwalifikowanym instruktorom sprawującym opiekę nad uczestnikami projektu, można mieć pewność, że będzie to ruch dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego beneficjenta.

Dzięki dotacji pozyskanej w ramach zadania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów” z budżetu Województwa Podlaskiego w czerwcu br., a po przerwie wakacyjnej – od września do listopada 2024, w Choroszczy zostaną zorganizowane: otwarte wykłady z ekspertem z zakresu rehabilitacji, integracyjne spacery nordic walking, zajęcia „Zdrowy kręgosłup”, wyjazdy na basen czy zajęcia relaksacyjne.

Program zajęć w czerwcu 2024 w ramach „Start po zdrowie na BIS!”:

  • wtorki, godz. 10.00, aula M-GCKiS w Choroszczy – zajęcia „Zdrowy kręgosłup”
  • piątki, godz. 13.30, park przy Muzeum Wnętrz Pałacowych – integracyjne spacery nordic walking
  • 06.24 r., godz. 12.00, aula M-GCKiS – spotkanie z ekspertem z fizjoterapii i rehabilitacji w formie wykładu otwartego

Zapisy na zajęcia odbywają się za pośrednictwem pracowników M-GCKiS w Choroszczy, pod nr. tel.: 85 719 14 31 lub 725 357 788.

Kierując się zasadą, iż uprawianie sportu nie jest i nie powinno być jedynie domeną ludzi młodych,
a aktywność fizyczna w każdym wieku jest nieodzownym elementem profilaktyki zdrowotnej, zapraszamy wszystkich seniorów do uczestnictwa w projekcie
„Start po zdrowie na BIS!”

Fot. www.pixabay.com

Powrót na początek strony