Szczepionki na grypę dla seniorów w Choroszczy od 19.10.2020. Zapisy od 12.10.2020

Informujemy, że na terenie Miasta i Gminy Choroszcz będzie możliwa realizacja 11. edycja Programu Profilaktycznego „GRYPOODPORNI 65+”. Szczepionki przeciwko grypie będą dostępne od 19 października br. Zapisy ruszają 12 października br. Program realizuje przychodnia MEDICUS w Choroszczy, tel. 85 719 19 99.

Ilustracja do artykułu vaccination-1215279_1920.jpg

Program „GRYPOODPORNI 65+” skierowany jest głównie do mieszkańców gminy Choroszcz w wieku po 65. roku życia, którym zostaną wykonane – całkowicie bezpłatne – szczepienia przeciwko grypie sezonowej. Poprzedzone one będą badaniami ukierunkowanymi na wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań do podania szczepionki, a także edukacją na temat grypy i infekcji grypopodobnych.

Koszty Programu na terenie gminy Choroszcz zostaną pokryte w całości przez samorząd gminy Choroszcz – diagnozowane osoby nie ponoszą więc żadnych kosztów związanych z realizacją Programu. Uczestnicy-beneficjenci Programu zdobędą natomiast wiedzę o ciężkiej chorobie zakaźnej, jaką jest grypa, zabezpieczą się przed nią przyjmując szczepionkę oraz uzyskają niezbędne informacje i porady dotyczące profilaktyki tej choroby.

Szczepienia będą wykonywane od 19 października 2020 r.
– do wyczerpania szczepionek.

Zapisy prowadzone są od 12 października 2020 r.
przez przychodnię MEDICUS w Choroszczy (tel. 85 719 19 99)

Program „GRYPOODPORNI 65+” powstał przy współpracy Urzędu Miejskiego w Choroszczy z podmiotem MEDICUS Eliza Joanna Jurgiel, Anna Rogalewska Sp. j. z siedzibą w: 16-070 Choroszcz, ul. A. Mickiewicza 21, którego specjaliści przeprowadzą szczepienia na terenie gminy Choroszcz.

Gmina Choroszcz realizuje Program zdrowotny „GRYPOODPORNI 65+” na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), a jego celem jest zminimalizowanie zachorowalności na grypę i występowania powikłań pogrypowych wśród mieszkańców gminy Choroszcz po 65. roku życia, poprzez przeprowadzenie szczepień ochronnych.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z:

 • Urzędem Miejskim w Choroszczy: 16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2; www.choroszcz.pl; e-mail: urzad@choroszcz.pl; tel. 85 713 22 00; fax 85 719 18 39;
 • MEDICUS Eliza Joanna Jurgiel, Anna Rogalewska Sp. j.; 16-070 Choroszcz, ul. A. Mickiewicza 21, tel. 85 719 19 99

Warto wiedzieć!

Grypa jest chorobą zakaźną, która – nieleczona – może stanowić duże zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Jak wskazują statystyki, jest ona jedną z częstszych przyczyn umieralności ludzi (w tym w związku z licznymi, poważnymi powikłaniami). Największa liczba zachorowań występuje podczas sezonowych epidemii grypy (tj. od jesieni do wiosny), a dotyczy szczególnie dzieci, osób starszych oraz osób obciążonych dodatkowymi, poważnymi chorobami.

Rozprzestrzenianie się wirusa grypy następuje drogą kropelkową (np. przy kichaniu). Grypa może też powodować pojawienie się szeregu innych chorób w postaci powikłań ze strony układów: oddechowego, krążenia, ośrodkowego układu nerwowego oraz innych narządów, bądź doprowadzić do pogorszenia przebiegu chorób występujących przed zachorowaniem.

Do głównych czynników mogących przyczynić się do zwiększenia ryzyka zachorowania na grypę należą:

 • nieprzestrzeganie zasad higieny, w tym nieprawidłowa higiena rąk, na których wirus sprawnie się przenosi,
 • infekcje w czasie sezonu grypowego,
 • wiek, tj. dzieci do 15. roku życia oraz dorośli powyżej 65. roku życia,
 • bezpośredni kontakt z osobą chorą lub zakażoną wirusem grypy,
 • ciąża,
 • choroby przewlekłe: płuc, choroba wieńcowa, cukrzyca – u dorosłych, choroby nerwowe, zaburzenia rozwoju – u dzieci,
 • pora roku,
 • niedożywienie lub niewłaściwa dieta,
 • przebywanie w dużych skupiskach ludzkich, w tym w okresie zwiększonego ryzyka,
 • bezpośredni kontakt ze skażonymi wirusem przedmiotami.

Jednym z głównych i najskuteczniejszych sposobów walki z grypą są szczepienia. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wykonywanie szczepień przeciwko grypie sezonowej raz w roku.

Liczne badania wskazują, że szczepienie przeciwko grypie jest postępowaniem o wysokim współczynniku efektywności, szczególnie w populacji seniorów. Stosowanie szczepień ochronnych zmniejsza liczbę zachorowań, redukuje liczbę hospitalizacji oraz śmiertelność z powodu grypy i jej powikłań.

Do Programu „GRYPOODPORNI 65+” zostaną zakwalifikowani wszyscy mieszkańcy gminy Choroszcz, którzy najpóźniej w dniu szczepienia skończą 65 lat, wyrażą chęć uczestnictwa w programie, a ich stan zdrowia, ustalony po uprzednich badaniach kwalifikujących, pozwoli na podanie szczepionki.

Ze względu na ograniczoną liczbę szczepionek, o jej podaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Przy czym, w związku z możliwością wystąpienia przeciwwskazań do zaszczepienia, każdorazowo o ostatecznym podaniu szczepionki przeciw grypie będzie decydował lekarz.

Zaszczep się razem z nami i bądź GRYPOODPORNY!

 Fot.www.pixabay.com

 

Powrót na początek strony