W Sosnowym Zaciszu w Barszczewie – woda lepszej jakości

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, w komunikacie z dn. 26.03.2021 r. informuje, że w badaniu jakości wody z dn. 17.03.2021 w indywidualnym ujęciu zaopatrującym w wodę obiekt noclegowy Sosnowe Zacisze w Barszczewie – woda ma przekroczone normy higieniczne, ale nadaje się do spożycia oraz na potrzeby gospodarcze.

Ilustracja do artykułu Woda-badanie.jpg

Badania wody w ujęciu w Barszczewie przeprowadzono w dn. 17.03.2021. Stwierdzono w niej przekroczenie norm higienicznych w ogólnej liczbie mikroorganizmów. Sytuacja ta nie stwarza jednak istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda nadaje się do spożycia oraz na potrzeby gospodarcze. Podlaskie Sanepid zaleca, by wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze zmniejszoną odpornością, gotować przez min. 2 minuty, a następnie pozostawić do stopniowego ostudzenia; nie studzić gwałtownie.

W chwili obecnej trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w dn. 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jednakże do czasu przywrócenia właściwej jakości wody w ujęciu w Barszczewie oraz do wydania kolejnego komunikatu Sanepidu w tej sprawie – nie należy spożywać wody z tego ujęcia.

Treść komunikatu PPIS w Białymstoku przytaczamy poniżej – jako osobny plik.

Fot. www.foter.com

Powrót na początek strony