„Wiersze z szuflady” – konkurs literacki

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Wiersze z szuflady”. Szczegóły w tej sprawie przedstawiamy poniżej.

book-wall-1151406_1280.jpg

Do udziału w konkursie zaproszeni są szczególnie uczniowie klas II-VIII szkół podstawowych województwa podlaskiego.

Zadaniem konkursowym jest napisanie samodzielnie wiersza (białego lub rymowanego) na dowolny temat. Praca twórcza musi być napisana własnoręcznie. Może być ozdobiona rysunkiem. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę.

Termin dostarczenia wierszy upływa 8 grudnia 2023 roku.

Prace należy wysyłać jedynie drogą elektroniczną na adres mailowy: sp43wierszezszuflady@gmail.com.

Do każdej pracy powinien być dołączony wypełniony formularz, stanowiący załącznik do Regulaminu dostępnego na stronie internetowej: https://sp43.edu.bialystok.pl/pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-wojewodzkim-konkursie-literackim-wiersze-z-szuflady-2023.html

WAŻNE: Regulamin, który jako osobny plik dołączamy do niniejszego artykułu, opisuje sposób przygotowania maila, który kwalifikuje pracę do konkursu.

Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę. Jeśli jeden opiekun przesyła prace kilku uczniów – każda praca powinna być wysłana w oddzielnym mailu.

Jury, w składzie: Zofia Olek-Redlarska, Katarzyna Janowicz-Timofiejew, Krystyna Gudel i Regina Kantarska-Koper – poetki, Grażyna Knap – bibliotekarka Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, Anna Kowalewska – specjalistka do spraw Public Relations będzie oceniało prace w trzech kategoriach: klasy II-IV, klasy V-VI, klasy VII-VIII, a w ocenie weźmie pod uwagę: treść i formę (oryginalność, kreatywność), samodzielność, estetykę zapisu i wykonania pracy.

Osoby do kontaktu: Dorota Jabłońska, Małgorzata Sakowicz, tel.: 789 429 782.

Plakacik loga wzs 23_24.jpg

Fot. www.pixabay.com

Powrót na początek strony