XVI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że w dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 12.00 w auli budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Ilustracja do artykułu rada-2020-800x445.jpg

Ze względu na panującą w całym kraju pandemię koronowirusa COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników sesji, rekomendujemy uczestniczenie w sesji w sposób zdalny – poprzez transmisję sesji przeprowadzaną za pomocą strony internetowej www.choroszcz.pl.

Jeśli z Państwa strony pojawią się pytania, wątpliwości, uwagi czy wnioski do rozpatrzenia, prosimy kontaktować się z Urzędem w sposób niebezpośredni:
- mailowy (urzad@choroszcz.pl),
- telefoniczny (lista numerów telefonów znajduje się w zakładce KONTAKT),
- poprzez pocztę tradycyjną (Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz).

Informujemy także, że w obecnym czasie – ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, interesanci w Urzędzie oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy PRZYJMOWANI SĄ GŁÓWNIE POPRZEZ BIURO PODAWCZE. Dlatego wszelkie sprawy bezwzględnie konieczne i niecierpiące zwłoki (tj. wydawanie, składanie oraz odbieranie dokumentów), prosimy kierować jedynie przez Biuro Podawcze znajdujące się na parterze Urzędu.

Na parterze Urzędu została również ustawiona skrzynka podawcza, do której można wrzucać korespondencję skierowaną do Urzędu Miejskiego i M-GOPS w Choroszczy.

XVI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy odbędzie się według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego w okręgu Nr 12 w Klepaczach.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia komisji Rady Miejskiej w Choroszczy i przedmiotu jej działania.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Choroszcz dla potrzeb mieszkańców.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Choroszcz w latach 2017-2021.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz w obrębach Rogowo, Majątek Rogowo, Rogówek Ruszczany, Zaczerlany, Kościuki i m. Choroszcz.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie miasta Choroszcz.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łyski.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Choroszcz na rok szkolny 2020/2021.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 10 czerwca 2020 roku nr XIII /173/2020 w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do WSA w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XIII/136/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.11.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choroszcz.
 15. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad Sesji.

 

Informujemy, że projekty uchwał dostępne na stronie internetowej:
bip.choroszcz.pl/
– „Rada Miejska i Komisje Rady/Projekty uchwał Rady Miejskiej/VIII KADENCJA”

Powrót na początek strony