Zmiana organizacji w ruchu na węźle Porosły

Informujemy, że w dniu 22 października br. na wjeździe do Białegostoku od strony Warszawy, na drodze krajowej nr DK8, planowana jest zmiana tymczasowej organizacji ruchu (planowane zmiany wprowadzone zostaną w godzinach popołudniowych)

Ilustracja do artykułu porosły.jpg
  • ruch drogą krajową (trasa do Warszawy – ulica Generała Franciszka Kleeberga) odbywać się będzie w obu kierunkach nowowybudową jezdnią po stronie północnej,
  • wyjazd w kierunku Warszawy (tak jak dotychczas) - ulicą Narodowych Sił Zbrojnych oraz ulicą Generała Franciszka Kleeberga, 
  • dojazd do miasta z kierunku Warszawa (tak jak dotychczas) – ulicą Generała Franciszka Kleeberga, ulicą Narodowych Sił Zbrojnych, a następnie Aleją Jana Pawła II lub Trasą Niepodległości,
  • dojazd do ulicy Elewatorskiej od strony Warszawy ulicami: Generała Franciszka Kleeberga, Narodowych Sił Zbrojnych, Aleją Jana Pawła II (udostępniony zostanie wiadukt nad torami PKP),
  • wyjazd z ulicy Elewatorskiej w kierunku Warszawy, w prawo ulicami: Aleją Jana Pawła II, Narodowych Sił Zbrojnych oraz Generała Franciszka Kleeberga.

Ruch lokalny, tj. dojazd do poszczególnych nieruchomości odbywać się będzie z wykorzystaniem dróg serwisowych.

Źródło: UM Białystok

 

Powrót na początek strony