Skarbnik Gminy Choroszcz

mgr Anna Radziszewska

Z Gminą Choroszcz związana od sierpnia 2019 roku, od kiedy zaczęła pełnić funkcję Skarbnik Gminy Choroszcz.

Wykształcenie wyższe zdobyła na Uniwersytecie w Białymstoku, uzyskując tytuł magistra. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Ekonomii i Zarzadzania, kierunek: Rachunkowość i audyt wewnętrzny w JST oraz na Wydziale Prawa, kierunek: Prawo w administracji samorządowej.

Z administracją publiczną zawodowo związana jest od 2006 roku – pracowała w Urzędzie Gminy Zawady, w tym od grudnia 2017 roku na stanowisku Zastępcy Skarbnika Gminy Zawady.

Zakres obowiązków Skarbnika Gminy Choroszcz obejmuje w szczególności:

  • opracowywanie propozycji do projektów wieloletnich i rocznych budżetów, planów i programów – głównie budżetu Gminy Choroszcz oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz
  • wykonywanie uchwał Rady Miejskiej w Choroszczy oraz realizacja wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady i wynikających z interpelacji i zapytań Rady w zakresie zadań Wydziału Finansowego
  • opracowywanie Sprawozdań z realizacji budżetu oraz innych problemowych uchwał Rady Miejskiej w Choroszczy w zakresie zadań Wydziału Finansowego
  • przygotowanie informacji, analiz i projektów niezbędnych dla realizacji zadań przez Radę Miejską w Choroszczy i jej organy w zakresie zadań Wydziału Finansowego
  • prowadzenie w zakresie ustalonym przez Burmistrza kontroli jednostek niepodporządkowanych Radzie, wynikających z odrębnych przepisów w zakresie zadań Wydziału Finansowego
  • koordynowanie okresowych analiz, ocen i prognoz realizacji budżetu Gminy Choroszcz
  • nadzór nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek i zakładów budżetowych powiązanych z budżetem Miasta i Gminy Choroszcz
  • sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu miasta i gminy oraz środków pozabudżetowych
  • współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie rozliczeń z budżetu gminy
Powrót na początek strony