Zastępca Burmistrza Choroszczy

G. Gabrian 2.jpg

mgr inż. Grzegorz Gabrian

 Z Gminą Choroszcz związany od urodzenia.

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy. Wykształcenie średnie uzyskał w Technikum Budowlano-Geodezyjnym im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku, a wykształcenie wyższe na Politechnice Białostockiej, zdobywając tytuł magistra inżyniera budownictwa w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku w zakresie współczesnych metod administrowania sprawami publicznymi. Jest też absolwentem Programu Executive MBA (Master of Business Administration) 2018/2020, organizowanym przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Politechniką Białostocką oraz walidowanym przez Porto Business School University.

Doświadczenie zawodowe:

 • branża budowlana wykonawcza, uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (2003);
 • administracja publiczna – Zastępca Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej – inspektor nadzoru inwestorskiego przy przebudowach i budowach dróg;
 • branża odpadowa – Zastępca Dyrektora Biura Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami, a następnie Kierownik Jednostki Realizującej Projekt „Sortownia” w firmie LECH Sp. z o.o. w Białymstoku.

Grzegorz Gabrian obowiązki Zastępcy Burmistrza Choroszczy pełni od grudnia 2014 roku; obecnie jest to druga kadencja – z przerwą w okresie od września 2021 roku do lipca 2023 roku – w czasie której sprawuje powierzoną mu funkcję. Zakres powierzonych mu przez Burmistrza Choroszczy obowiązków w szczególności polega na nadzorze nad:

 • budownictwem
 • inwestycjami drogowymi
 • zamówieniami publicznymi
 • utrzymaniem dróg oraz komunikacją
 • uzgodnieniami w zakresie dróg publicznych
 • uzgodnieniami w zakresie dróg wewnętrznych
 • oświetleniem, energetyką i komunikacją
 • monitorowaniem i wnioskowaniem o środki zewnętrzne
 • działalnością gospodarczą
 • utrzymaniem czystości i porządku
 • ochroną środowiska i gospodarką wodną
 • gospodarką odpadami
 • sprawami prowadzonymi przez Warsztat
 • działalnością Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Choroszczy, w tym – w przypadku nieobecności Burmistrza Choroszczy – wykonywaniem uprawnień jedynego wspólnika.

Zastępca Burmistrza Choroszczy,
przyjmuje Szanownych Państwa – Mieszkańców Gminy Choroszcz oraz innych Interesantów
w godzinach pracy Urzędu,
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się: 85 713 22 00

Powrót na początek strony