Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

 Z Gminą Choroszcz związany od urodzenia.

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy. Wykształcenie średnie uzyskał w Technikum Budowlano-Geodezyjnym im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku, a wykształcenie wyższe na Politechnice Białostockiej, zdobywając tytuł magistra inżyniera budownictwa w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku w zakresie współczesnych metod administrowania sprawami publicznymi. Jest też absolwentem Programu Executive MBA (Master of Business Administration) 2018/2020, organizowanym przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Politechniką Białostocką oraz walidowanym przez Porto Business School University.

Doświadczenie zawodowe:

 • branża budowlana wykonawcza, uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (2003);
 • administracja publiczna – Zastępca Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej – inspektor nadzoru inwestorskiego przy przebudowach i budowach dróg;
 • branża odpadowa – Zastępca Dyrektora Biura Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami, a następnie Kierownik Jednostki Realizującej Projekt „Sortownia” w firmie LECH Sp. z o.o. w Białymstoku.

Grzegorz Gabrian obowiązki Zastępcy Burmistrza Choroszczy pełni od grudnia 2014 roku; obecnie jest to druga kadencja, w czasie której pełni powierzoną mu funkcję.

Zakres obowiązków Zastępcy Burmistrza Choroszczy dotyczy w szczególności:

 • budownictwa i inwestycji
 • drogownictwa i komunikacji
 • obsługi inwestorów
 • działalności gospodarczej
 • zamówień publicznych
 • gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
 • obsługi technicznej
 • działalności Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Choroszczy, w tym – w przypadku nieobecności Burmistrza Choroszczy – wykonywania uprawnień jedynego wspólnika.

 

Zastępca Burmistrza Choroszczy,
przyjmuje Szanownych Państwa – Mieszkańców Gminy Choroszcz oraz innych Interesantów
w godzinach pracy Urzędu,
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się: 85 713 22 00.

Powrót na początek strony