Konkurs genealogiczny „Moje archiwa rodzinne”

Archiwum Państwowe w Białymstoku zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz średnich do udziału w konkursie „Moje archiwa rodzinne”. Zadania są zróżnicowane i podzielone na kategorie wiekowe. Prace należy składać do 30.10.2020. Na zwycięzców czekają bardzo ciekawe nagrody! Zapraszamy!

Ilustracja do artykułu 32878938733_e6764cfe46_c_przycięty.jpg

Przodkowie żyją w nas tak długo, jak długo trwa pamięć o nich. Składamy hołd ich życiu, wspominając wspólne chwile oraz pielęgnując zachowane po nich pamiątki. Każda fotografia, list, dokument urzędowy czy wypis z akt, to realne świadectwa tego, że oni kiedyś żyli, a ich cząstka trwa nadal.

Mając na względzie trudną historię naszej Ojczyzny, straty materialne, jakie Polska ponosiła w wyniku toczonych konfliktów, zachęcamy wszystkich, a w szczególności młodzież szkolną do dbania o pamięć, przede wszystkim pamięć o swojej rodzinie. Doceniajmy naszych przodków oraz ich wkład w nasze losy.

Prostą, ale i najlepszą metodą utrwalenia historii rodu jest przygotowanie drzewa genealogicznego, które w przyszłości można będzie pokazywać potomnym. Organizatorzy konkursu chcą, by było ono szczególne – bo przygotowane w oparciu o Wasze archiwa rodzinne. Przeszukajcie komody i strychy. Pokażcie swoje archiwalia rodzinne i zbudujcie własne drzewo genealogiczne. Napiszcie biografie swoich dziadków i pradziadków. Dla twórców najbardziej okazałych, najbardziej starannie wykonanych i najciekawszych prac przygotowaliśmy cenne nagrody.

Konkurs organizowany jest z myślą o uczniach szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy będą podzieleni na 3 kategorie wiekowe, które mają osobne zadania konkursowe:

- KATEGORIA I uczniowie klas IV-VI SP: mają za zadanie przedstawić historię swojej rodziny w graficznej formie drzewa genealogicznego (wywodu przodków) dowolną techniką plastyczną (rysunek, wyklejanka, kolaż). Drzewo powinno zawierać minimum trzy pokolenia wstecz (w tym, jako pierwsze, pokolenie autora). Dane zawarte w drzewie genealogicznym powinny składać się z imienia (imion) oraz nazwiska, pełnej daty oraz miejsca urodzenia przodków. W przypadku osób zmarłych, należy podać pełną datę oraz miejsce zgonu*.

* wymagana minimalna liczba pokoleń dotyczy co najmniej jednej linii (gałęzi) przodków. W przypadku nieznajomości wymaganych informacji, należy użyć określenia „N.N.” bądź „dane nieznane”.

WAŻNE: Przedstawione w drzewie informacje powinny być potwierdzone kopiami dokumentów (np. akta urodzenia, zgonu, ślubu, fotografie, świadectwa szkolne, pamiętniki, listy) zebranymi i opisanymi w osobnej teczce lub przesłanymi w formie skanów razem ze zgłoszeniem konkursowym i pracą konkursową na adres e-mail: urszula.silkowska@bialystok.ap.gov.pl

- KATEGORIA IIuczniowie klas VII-VIII SP: mają za zadanie przedstawienie historii swojej rodziny w graficznej formie drzewa genealogicznego (wywodu przodków) dowolną techniką plastyczną (rysunek, wyklejanka, kolaż). Opracowane drzewo powinno zawierać minimum cztery pokolenia wstecz (w tym, jako pierwsze, pokolenie autora). Dane zawarte w drzewie genealogicznym powinny składać się z imienia (imion) oraz nazwiska, pełnej daty oraz miejsca urodzenia. W przypadku osób zmarłych należy podać pełną datę oraz miejsce zgonu*.

* wymagana minimalna liczba pokoleń dotyczy co najmniej jednej linii (gałęzi) przodków. W przypadku nieznajomości wymaganych informacji, należy użyć określenia „N.N.” bądź „dane nieznane”.

WAŻNE: Przedstawione w drzewie informacje powinny być potwierdzone kopiami dokumentów (np. akta urodzenia, zgonu, ślubu, fotografie, świadectwa szkolne, pamiętniki, listy) zebranymi i opisanymi w osobnej teczce lub przesłanymi w formie skanów razem ze zgłoszeniem konkursowym i pracą konkursową na adres e-mail: urszula.silkowska@bialystok.ap.gov.pl

- KATEGORIA III uczniowie szkół średnich: ich zadaniem jest wykonanie biografii nieżyjącego przodka (z minimum trzeciego pokolenia) w formie prezentacji multimedialnej** (max 25 slajdów) lub nagranie o nim filmu*** (max 6 min) w oparciu o materiały z rodzinnego archiwum. Opisywane wydarzenia z życia danej osoby powinny być poświadczone fotografiami oraz wszelką dokumentacją aktową (metryki urodzenia, zgonu, świadectwa szkolne, dyplomy, certyfikaty, artykuły prasowe, pisma urzędowe, pamiętniki, listy). Praca powinna jasno wykazywać związek rodzinny między autorem a bohaterem opowieści oraz argumentację, dlaczego została wybrana akurat ta osoba.

**Wymagania techniczne prezentacji: plik/format PPS, PPT, PPTX, PPTM, ODP lub PDF.
***Wymagania techniczne filmu:  plik/format MP4, MKV, MPG, AVI, MOV lub WMV.

Pamiętajcie! Podczas oceniania prac będzie brana pod uwagę przede wszystkim kreatywność autorów :)

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie konkursu genealogicznego 

Pliki do pobrania:

Z A P R A S Z A M Y !

Na podst. mat. org/UM
fot. www.foter.com

Powrót na początek strony