Program opieki nad zwierzętami – konsultacje projektu uchwały

Burmistrz Choroszczy zaprasza do konsultacji organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Choroszcz w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choroszcz w 2021 roku.

Ilustracja do artykułu herb bez tla.png

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie

11-18 stycznia 2021 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz
lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl

Formularz zgłoszenia opinii, jak również projektowana uchwała są dołączone do niniejszego komunikatu, poniżej jako osobne pliki.

Powrót na początek strony