Załatw sprawę

Ilustracja do artykułu DO.jfif

Pełnoletni obywatele, którzy chcą uzyskać dowód osobisty lub też wyrobić ten dokument dla swego dziecka czy podopiecznego, zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu albo dokonać/cofnąć jego zawieszenie, mogą to uczynić w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Zapraszamy

Ilustracja do artykułu USC.png

Urząd Stanu Cywilnego (USC) to jednostka organizacyjna gminy, powołana ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego. USC rejestruje zdarzenia cywilne dotyczących m.in. urodzeń, zawieranych związków małżeńskich, zgonów i innych.

Ilustracja do artykułu PLN.jpg

W tej sekcji znajdziecie Państwo realizowane przez Gminę Choroszcz programy dotacyjne. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz do składania wniosków.

Ilustracja do artykułu Drogi.jpg

W tej części portalu przedstawiamy Państwu: sieć komunikacyjną Gminy Choroszcz, transport publiczny, alternatywną sieć komunikacyjną – system BiKeR. W tym miejscu uzyskacie Państwo także informacje na temat: warunków zajęcia pasa drogowego, lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym , zezwolenia na lokalizację zajadu/przebudowę zjazdu, zezwolenia na przejazd pojazdów ponadnormatywnych.

Ilustracja do artykułu pies.jpg

Kierowani dobrem zwierząt, a także Państwa prośbami docierającymi do Urzędu Miejskiego w Choroszczy, dotyczącymi zagubionych psów i kotów – Państwa czworonożnych Przyjaciół, uruchamiamy galerię bezdomnych i zagubionych psów i kotów na terenie Gminy Choroszcz, które zostały odłowione trafiły do schroniska.

Ilustracja do artykułu zdrowie.jpg

W tej sekcji znajdziecie Państwo informacje na temat działań w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki chorób podejmowanych przez Gminę Choroszcz na rzecz mieszkańców Gminy Choroszcz.

Ilustracja do artykułu DSC_0172_00001_01.jpg

Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat możliwości oraz warunków wynajęcia lokali w Gminie Choroszcz.

Ilustracja do artykułu logo2x.png

W Gminie Choroszcz gospodarką oraz infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, w tym uzdatnianiem i dostarczaniem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, a także produkcją i dystrybucją ciepła zajmuje się Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.

Ilustracja do artykułu brighton-earthship-solar-panels-1.jpg

Nie tylko wsparcie w likwidacji „kopciuchów” i azbestu, nie tylko odzysk deszczówki i granty na OZE, ale także gminna dotacja celowa na odnawialne źródła energii – oto kolejny krok Gminy Choroszcz wspierający ochronę przyrody i aktywizujący mieszkańców do działań prośrodwiskowych. Poniżej wyjaśniamy zasady najnowszej oferty Gminy Choroszcz w zakresie refundacji kosztów zakupu i instalacji OZE.

Ilustracja do artykułu x0x0.jpg.pagespeed.ic.a4ZYM5LFv0.webp

Informujemy, że 26 marca br. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński podpisał umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego w sprawie uruchomienia programu grantowego na odnawialne źródła energii (OZE). Tym samym Gmina Choroszcz otwiera nabór wniosków do niniejszego programu. Nabór trwa od 26 marca do 26 kwietnia 2021 roku. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM, ABY JAK NAJLEPIEJ PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO UDZIAŁU W PROCESIE.

Ilustracja do artykułu drzwi.jpg

Gmina Choroszcz realizuje dofinansowanie do czynszu i dopłaty za energię elektryczną dla osób wymagających wsparcia.

Powrót na początek strony