Lokale

Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat możliwości oraz warunków wynajęcia lokali w Gminie Choroszcz.

W Gminie Choroszcz funkcjonuje 11 świetlic wiejskich, które służą lokalnym społecznościom i pojedynczym mieszkańcom. Lokale te znajdują się a następujących miejscowościach:

 1. Barszczewo
 2. Choroszcz
 3. Izbiszcze
 4. Klepacze
 5. Konowały
 6. Łyski
 7. Oliszki
 8. Pańki
 9. Rogowo
 10. Rogówek
 11. Żółtki
 12. Zaczerlany

Lokale te mogą służyć także pod wynajem, w celu zorganizowania uroczystości rodzinnych. Korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej, w tym świetlic oraz sposób ustalania opłat za ich wykorzystywanie regulowane jest Zarządzeniem Burmistrza Nr 435/2022 z dn. 30 grudnia 2022 roku.

Aby skorzystać z wynajęcia lokalu, należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy Wniosek do Burmistrza Choroszczy (w sytuacjach nagłych, salę można także zarezerwować osobiście: Urząd Miejski w Choroszczy, pok. nr 12, tel. 85 713 22 32). Wniosek oraz inne konieczne dokumenty, zamieszczamy poniżej.

Wynajem świetlicy odbywa się na podstawie Umowy najmu lokalu – wzór umowy oraz inne dokumenty, zamieszczamy poniżej. Umowę najmu lokalu zawiera się osobiście – w pok. nr 21 Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Po zawarciu i podpisaniu umowy, Najemcy zostaje wystawiona faktura.

WAŻNE: prosimy Najemców o zwrócenie uwagi na § 5 Umowy najmu lokalu, który stanowi, iż Najemca zobowiązany jest do sprzątnięcia lokalu po jego wykorzystaniu, tj. doprowadzenia lokalu do należytego stanu, aby lokal mógł być wykorzystany przez kolejnego Najemcę.

URZĄD MIEJSKI W CHOROSZCZY
Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Środowiska
ul. Dominikańska 2
16-070 Choroszcz 

Pokój nr 16
tel. 85 713 22 32
Kierownik: Andrzej Sztabelski
Sprawę prowadzi: insp. Barbara Talipska

Powrót na początek strony