Harmonogramy odbioru odpadów w Gminie Choroszcz w 2023 roku

Przedstawiamy Państwu Harmonogramy odbioru odpadów obowiązujące w 2023 roku na terenie Gminy Choroszcz. Zwracamy uwagę, że jest osobny harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i wielkogabarytowych (1 tabela), a także osobny – dotyczący odpadów segregowanych (2 tabela). W każdej z tabel znajdziecie Państwo swoją miejscowość oraz ulicę i szczegółowo wskazane dni odbierania odpadów z posesji.

  Przypominamy Szanownym Państwu mieszkańcom Gminy Choroszcz, że:

  • odpady zmieszane – wystawiamy w plastikowych pojemnikach (odpady, które się nie zmieściły, umieszczamy w workach obok) wraz z odpadami zmieszanymi wystawiamy w workach w kolorze:

- szarym – popiół
- brązowym – bioodpady

  • odpady segregowane – wystawiamy w workach w kolorze:

- żółtym – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania metalowe
- niebieskim – papier i tektura
- zielonym – szkło

 WAŻNE:

Odbiór odpadów wielkogabarytowych winien być uprzednio zgłoszony
(najpóźniej do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym planowany termin odbioru odpadów)
przez właściciela nieruchomości do Urzędu Miejskiego w Choroszczy:
- osobiście – Choroszcz, ul. Dominikańska 2, pok. nr 7;
- telefonicznie – pod nr. tel.: 85 713 22 09
- lub mailowo –
odpady@choroszcz.pl

***

 2023_Harmonogram odpadów_ZMIESZANE_Gm.Choroszcz_zab.jednorodz._TENN.png

***

2023_Harmonogram odpadów_SELEKT_Gm.Choroszcz_zab.jednorodz._TENN.png

 

Powrót na początek strony