Nieczystości ciekłe

Mieszkańcy miasta i gminy Choroszcz mogą zawrzeć umowę na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami ujętymi w wykazie, który publikujemy w tej sekcji. Publikujemy także Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta i gminy Choroszcz, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

- Ewidencja udzielonych zezwoleń (opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych)

- Wniosek o udzielenie zezwolenia - opróżnianie zbiorników bezodpływowych

URZĄD MIEJSKI W CHOROSZCZY
Wydział Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
ul. Dominikańska 2

16-070 Choroszcz

Pokój nr 7
tel. 85 713 22 09
mgr Artur Bergiel

Powrót na początek strony