Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów wielkogabarytowych winien być uprzednio zgłoszony przez właściciela nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Choroszczy: osobiście w pok. nr 7 lub telefonicznie: 85 713 22 09.

Terminy odbiorów można znaleźć w Harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

Przypominamy, że odpady przeznaczone do odbioru należy wystawiać przed posesję dzień przed planowanym odbiorem. Odpady będą zbierane odpowiednio od godz. 6.00 rano.

WAŻNE:

Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się:

• meble domowe i ogrodowe • dywany • wózki dziecięce • materace • pierzyny • rowery • zabawki dużych rozmiarów • inne wyposażenie domowe w tym duże AGD i RTV • opony samochodowe - 4 sztuki opon od samochodu osobowego

Poniżej wymienione odpady nie zostaną odebrane:
- odpady budowlane (gruz, okna, beton, kruszywa, ceramika, deski, belki, panele, drzwi, płoty, szkło, cegły itd.)
- pojazdy (samochody, motocykle i ich części)
- odpady ogrodowe (gałęzie, konary, korzenie drzew, głazy, urobek ziemny itd.)
- stara odzież
- odpady pochodzące z działalności gospodarczej
- przedmioty, których wymiary lub masa spowodują, że ich załadunek będzie wymagał więcej niż dwóch osób.

Przypominamy, że z posesji nie będą zbierane odpady ustawione w miejscu niedostępnym dla samochodu zbierającego te odpady, oraz wystawione już po przejechaniu tego samochodu przez daną miejscowość.

***

Zasady odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w zabudowie jednorodzinnej:

- odpady wielkogabarytowe przeznaczone do odbioru należy wystawiać przed posesję najpóźniej w przeddzień daty wyznaczonej dla danej miejscowości w Harmonogramie odbioru odpadów (harmonogram publikujemy poniżej artykułu jako osobny plik Excel).

UWAGA: odbiór odpadów wielkogabarytowych winien być uprzednio zgłoszony przez właściciela nieruchomości do Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2, pok. nr 7) lub pod nr. tel.: 85 713 22 09.

Ważne: z posesji nie będą zabierane odpady ustawione w miejscu niedostępnym dla samochodu firm odpowiedzialnych za odbiór odpadów, oraz wystawione już po przejechaniu tego samochodu przez daną miejscowość.

Zbiórką NIE SĄ OBJĘTE odpady: powstałe z prowadzenia działalności gospodarczej, także z działalności rolniczej (np. opony od ciągników i maszyn rolniczych, części do maszyn i urządzeń rolniczych).


URZĄD MIEJSKI W CHOROSZCZY
Wydział Geodezji, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej
ul. Dominikańska 2

16-070  Choroszcz 

Pokój nr 7
tel. 85 713 22 09
mgr inż. Rafał Łada

Powrót na początek strony