Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gmina Choroszcz zaprasza mieszkańców do składania wniosków na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to ekologiczne systemy stosowane w miejscach, gdzie nie ma podłączenia do kanalizacji. Działanie przydomowych oczyszczalni opiera się na wytworzeniu naturalnych procesów biologicznych, które rozkładają ścieki na nieszkodliwe dla środowiska naturalnego związku mineralne.

O dotacje mogą ubiegać się mieszkańcy gminy Choroszcz, którzy są zameldowani w gminie Choroszcz na stałe i są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, przy których mają powstać przydomowe oczyszczalnie; wnioskodawcami mogą być też wspólnoty mieszkaniowe. Beneficjenci nie mogą zalegać z płatnościami wobec gminy Choroszcz (m. in. podatkami, opłatami za odbiór odpadów i in.). WAŻNE: dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków można uzyskać jednokrotnie. 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji, mogą pobrać wnioski, które umieszczone są na głównej stronie internetowej Urzędu w sekcji dotyczącej Gospodarki Odpadami w punkcie przydomowe oczyszczalnie.

Wysokość dotacji to 50% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto, przy czym nie więcej niż 4000 zł.

Termin składania wniosków upływa dnia 31 maja bieżącego roku.

Zapraszamy.

Wnioski i inne dokumenty potrzebne do ubiegania się o dotację, stanowią załącznik do Uchwały nr XXXVIII/387/2022 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Choroszcz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

URZĄD MIEJSKI W CHOROSZCZY
Wydział Geodezji, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej
ul. Dominikańska 2

16-070 Choroszcz

Pokój nr 3
tel. 85 713 22 24
mgr Anna Kupraszewicz

Powrót na początek strony