System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Choroszcz

W tej sekcji przedstawiamy Państwu szczegółowe dane na temat firm zajmujących się wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy Choroszcz.

Odpady komunalne z terenu Gminy Choroszcz od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku odbierane są przez konsorcjum firm:

1. KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o. o. , z siedzibą: ul. Gen. George'a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok

2. MPO Sp. z o.o. , z siedzibą ul. Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

Firma KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o. o. oraz firma MPO Sp. z o.o. zobowiązane są do przekazywania odbieranych odpadów komunalnych do zagospodarowania następującym regionalnym instalacjom do przetwarzania odpadów komunalnych, tj.:
- Zakładowi Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Białymstoku, 15-113 Białystok, ul. Gen. Władysława Andersa 40F zuok.bialystok@lech.net.pl
- Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Hryniewiczach, Hryniewicze, 16-061 Juchnowiec Kościelny, zuok@lech.net.pl

WAŻNE: Od 1 stycznia 2022 roku odpady w Gminie Choroszcz odbierane są z nieruchomości:

- zamieszkałych – wówczas właściciel nieruchomości wypełnia Deklarację o symbolu D-Z (dostępną poniżej artykułu jako osobny plik);

- niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – wówczas właściciel nieruchomości wypełnia Deklarację o symbolu D-N (dostępną poniżej artykułu jako osobny plik);

- tzw. mieszanych, czyli takich, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części, nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady – wówczas właściciel nieruchomości wypełnia Deklarację o symbolu D-M (dostępną poniżej artykułu jako osobny plik).

*

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Choroszcz tworzy i prowadzi Burmistrz Choroszczy. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Choroszcz obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

Powrót na początek strony