System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Choroszcz

W tej sekcji przedstawiamy Państwu szczegółowe dane na temat firm zajmujących się wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy Choroszcz.

Odpady komunalne z terenu Gminy Choroszcz od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku odbierane są przez konsorcjum firm:

1. KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o. o. , z siedzibą: ul. Gen. George'a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok

2. MPO Sp. z o.o. , z siedzibą ul. Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

Firma KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o. o. zobowiązana jest do przekazywania odbieranych odpadów komunalnych do zagospodarowania następującym regionalnym instalacjom do przetwarzania odpadów komunalnych, tj.:
- Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Białymstoku, 15-113 Białystok, ul. Gen. Władysława Andersa 40F zuok.bialystok@lech.net.pl
- Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Hryniewiczach, Hryniewicze, 16-061 Juchnowiec Kościelny, zuok@lech.net.pl
- Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) w Studziankach, 16-010 Wasilków, ul. Spółdzielcza 36.

Firma MPO Sp. z o.o. zobowiązana jest do przekazywania selektywnie odbieranych odpadów komunalnych (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła) do zagospodarowania następującym regionalnym instalacjom do przetwarzania odpadów komunalnych tj.:
- Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) w Studziankach, 16-010 Wasilków, ul. Spółdzielcza 36
- MPO Sp. z o.o. , z siedzibą ul. Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok bok@mpo.bialystok.pl
- KOMA Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą: ul. Gen. George'a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok białystok@koma.net.pl

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Choroszcz tworzy i prowadzi Burmistrz Choroszczy. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Choroszcz obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony