Zdrowie

W tej sekcji znajdziecie Państwo informacje na temat działań w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki chorób podejmowanych przez Gminę Choroszcz na rzecz mieszkańców Gminy Choroszcz.

Mammografia

Rak piersi jest jednym z najczęściej występujących nowotworów wśród kobiet. Postęp medyczny przyczynia się do coraz skuteczniejszego leczenia tej choroby, ale szanse na powrót do zdrowia są tym wyższe, im wcześniej zostanie ona zdiagnozowana. Pozwoli to na szybkie wdrożenie leczenia, a cenna jest każda chwila. 

By ułatwić mieszkankom dostęp do badań profilaktycznych z zakresu mammografii gmina Choroszcz współpracuje z wieloma firmami oferującymi wizyty mammobusów. O ich terminach informujemy na naszych stronach internetowych, lokalnych mediach oraz na tablicach ogłoszeń. Ponadto panie w wieku 50-69 lat mogą korzystać z bezpłatnych badań raz na okres 24 miesięcy od ostatniej mammografii, a osoby posiadające pisemne wskazanie do badania - co 12 miesięcy.

Postoje mammobusów w Choroszczy zazwyczaj zlokalizowane są na Rynku 11 Listopada.

Honorowa donacja krwi

Burmistrz Choroszczy wraz z działający na terenie gminy Choroszcz Oddziałem Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Choroszczy zaprasza do honorowej donacji krwi. Chętni do podzielenia się tym bezcennym darem mogą to uczynić w pierwszą niedzielę miesiąca na placu dr Z. Brodowicza w Choroszczy. Prosimy o śledzenie comiesięcznych komunikatów, które zawierają szczegółowe informacje dotyczące przyjazdów krwiobusa w danym miesiącu. 

*

Program Polityki Zdrowotnej "GRYPOODPORNI 65+" jest skierowany do mieszkańców gminy Choroszcz, którzy najpóźniej w dniu szczepienia ukończyli 65 rok życia. Gmina Choroszcz jest fundatorem bezpłatnych szczepień przeciwko grypie sezonowej skierowanych dla tej grupy społeczności lokalnej. Zapisy oraz samo szczepienie odbywa się zazwyczaj w miesiącach wrzesień - październik. By wziąć udział w programie polecamy śledzenie naszych stron internetowych. Podajemy tam informacje m. in. o wybranym w danym roku realizatorze szczepień oraz o możliwościach zapisania się na nie. W 2022 roku w Programie Polityki Zdrowotnej "GRYPOODPORNI 65+" wzięło udział 250 osób.

W dniu 16.08.2022 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w roku 2022 z zakresu profilaktyki zdrowotnej określonej w programie polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+”. Na konkurs wpłynęła 1 oferta, która spełniała wymogi formalne. Realizatorem świadczenia zdrowotnego - szczepień przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców gminy Choroszcz w 2022 roku będzie Medicus Eliza Joanna Jurgiel, Anna Rogalewska Sp. j.

Treść Ogłoszenia Burmistrza Choroszczy dostępna jest pod linkiem: https://bip.choroszcz.pl/otwarte-konkursy-ofert/wyniki-oceny-ofert/ogloszenie-burmistrza-choroszczy-z-dnia-16082021-r.html

 

Burmistrz Choroszczy ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w roku 2022 z zakresu profilaktyki zdrowotnej określonej w programie polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+”

 

Treść Zarządzenia, niezbędne informacje i dokumenty znajdują się pod linkiem

*

Badania przesiewowe wad postawy skierowane do uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Choroszcz

Gmina Choroszcz w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych pokoleń, od lat angażuje się w realizację przesiewowych badań wad postawy, wzroku i słuchu. Uczniowie klas pierwszych mogą wziąć udział w bezpłatnych badaniach, a ich rodzice - odbyć konsultacje ze specjalistami, którzy doradzą jak reagować na ewentualne problemy. W 2022 roku Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy wzięła udział w kolejnej edycji bezpłatnego programu „Kompleksowa Profilaktyka Wad Postawy”, którego grupę docelową stanowili uczniowie z klas I, IV i VI.

*

COVID-19 – szczepimy się

Od 27 grudnia trwają w Polsce szczepienia przeciw COVID-19: obecnie szczepi się tzw. grupa „zero” czyli medycy. Od piątku 15 stycznia chęć do zaszczepienia mogą zgłaszać seniorzy, którzy skończyli 80 lat. Od 22 stycznia rejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. Osoby młodsze też mogą zgłaszać chęć zaszczepienia się, ale o dokładnej dacie zabiegu zostaną powiadomione w odpowiednim czasie. Więcej piszemy TUTAJ: https://www.choroszcz.pl/pl/aktualnoci/szczepimy-sie-przeciw-covid-19.html.

Powrót na początek strony