Ochrona zwierząt

W zakresie ochrony zwierząt, Gmina Choroszcz działa w oparciu o Ustawę o Ochronie zwierząt i Utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na podstawie umów zawartych z podmiotami świadczącymi usługi w tym zakresie.

Podmioty współpracujące z Gminą Choroszcz w zakresie opieki nad zwierzętami to:

  • Schronisko Dla Zwierząt w Kolnie Jarosław Kubrak (18-500 Kolno, ul. Wesoła 12);
  • w zakresie zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz kotom wolnożyjącym – lecznica weterynaryjna firma PHU „GROT” s.c. Dariusz Krasowski i Anna Maria Krasowska z siedzibą w Białymstoku, który ma podpisaną umowę na świadczenie usług weterynaryjnych z Kliniką Małych i Dużych Zwierząt CANWET Michał Geniusz Robert Wojtacha (15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 26B);
  • w zakresie zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim – gospodarstwo rolne prowadzone przez Pana Pawła Zajkowskiego (16-070 Rogówek, Rogówek 23/1).

Ochrona zwierząt w Gminie Choroszcz odbywa się, m.in. poprzez:

  • wyłapywanie bezdomnych zwierząt – w celu zgłoszenia bezdomnego zwierzęcia, należy skontaktować się z pracownikiem Urzędu telefonicznie (85 713 22 35) bądź osobiście (pokój nr 9);
  • odbiór i transport zwierząt rannych (dzikich i bezdomnych) w wyniku zdarzeń komunikacyjnych – w celu zgłoszenia rannego zwierzęcia, należy skontaktować się z pracownikiem Urzędu telefonicznie (85 713 22 35) bądź osobiście (pokój nr 9);
  • usuwanie z terenu gminy Choroszcz padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia – w celu zgłoszenia martwego zwierzęcia, należy skontaktować się z pracownikiem Urzędu telefonicznie (85 713 22 35) bądź osobiście (pokój nr 9).

URZĄD MIEJSKI W CHOROSZCZY
Wydział Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
ul. Dominikańska 2

16-070 Choroszcz 

Pokój nr 9
tel. 85 713 22 35
mgr Urszula Popławska

Powrót na początek strony