Ochrona zwierząt

W zakresie ochrony zwierząt, Gmina Choroszcz działa w oparciu o Ustawę o Ochronie zwierząt i Utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na podstawie umów zawartych z podmiotami świadczącymi usługi w tym zakresie.

Firmy współpracujące z gminą Choroszcz w zakresie opieki nad zwierzętami to:
- Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga Dworakowska – spółka cywilna (z siedzibą w: 12-230 Biała Piska, Radysy 13);
- PHU „GROT” s.c. Dariusz Krasowski i Anna Maria Krasowska (z siedzibą w Białymstoku, ul. Włościańska 7/1).

Podmioty te zobowiązane są do wyłapywania bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Choroszcz oraz utrzymania poprawnego stanu sanitarnego na terenie gminy Choroszcz.

 Ochrona zwierząt w Gminie Choroszcz odbywa się, m.in. poprzez:

  • wyłapywanie bezdomnych zwierząt – w celu zgłoszenia bezdomnego zwierzęcia, należy skontaktować się z pracownikiem Urzędu telefonicznie (85 713 22 35) bądź osobiście (pokój nr 9);
  • odbioru i transportu zwierząt rannych (dzikich i bezdomnych) w wyniku zdarzeń komunikacyjnych – w celu zgłoszenia rannego zwierzęcia należy skontaktować się z pracownikiem Urzędu telefonicznie (85 713 22 35) bądź osobiście (pokój nr 9);
  • usuwanie z terenu gminy Choroszcz padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia – w celu zgłoszenia martwego zwierzęcia należy skontaktować się z pracownikiem Urzędu telefonicznie (85 713 22 35) bądź osobiście (pokój nr 9).

URZĄD MIEJSKI W CHOROSZCZY
Wydział Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
ul. Dominikańska 2

16-070 Choroszcz 

Pokój nr 9
tel. 85 713 22 35
mgr Urszula Popławska

Powrót na początek strony