Pomniki przyrody

Na terenie gminy Choroszcz posiadamy 20 zarejestrowanych pomników przyrody. Poniżej w tabeli przedstawiamy ich wykaz.

WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY W GMINIE CHOROSZCZ

Lp.

Przedmiot ochrony

Obiekt

Nr w arkuszu ewidencyjnym Rejestru pomników przyrody w województwie podlaskim

Miejscowość

1.

GRUPA DRZEW

5 dębów szypułkowych, 1 jesion wyniosły

432

Złotoria

2.

POJEDYNCZE DRZEWO

Sosna pospolita

509

Kościuki

3.

GRUPA DRZEW

3 jałowce pospolite

510

Kościuki

4.

GRUPA DRZEW

5 lip drobnolistnych

697

Kościuki

5.

POJEDYNCZE DRZEWO

Grusza

1 159

Kościuki

6.

POJEDYNCZE DRZEWO

Wiąz szypułkowy

1 161

Złotoria

7.

POJEDYNCZE DRZEWO

Kasztanowiec zwyczajny

1 164

Zastawie II

8.

POJEDYNCZY GŁAZ

Głaz narzutowy

1 155

Śliwno

9.

POJEDYNCZY GŁAZ

Głaz narzutowy

1 165

Przy skrzyżowaniu dróg: Choroszcz-Zaczerlany i Białystok-Kruszewo

Źródło: www2.bialystok.rdos.gov.pl/opendata/katalog-danych-01-008.html

Powrót na początek strony