Sieć wodno-kanalizacyjna

W Gminie Choroszcz gospodarką oraz infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, w tym uzdatnianiem i dostarczaniem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, a także produkcją i dystrybucją ciepła zajmuje się Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.

Powrót na początek strony