Aktualności

Burmistrz Choroszczy zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Choroszcz do konsultacji planowanych projektów uchwał:

Poddane do konsultacji projekty uchwał dotyczą:
- zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz;
- zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
- zmiany uchwały określającej wzory deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości oraz terminu i miejsca składania deklaracji.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie
16 – 23 listopada 2021 r.
 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy

ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz
lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl

Formularz zgłoszenia opinii załączamy poniżej artykułu jako osobny plik .doc.

Projekty przedmiotowych uchwał publikujemy poniżej artykułu – jako osobne pliki .pdf.

Zapraszamy do konsultacji!

Powrót na początek strony