Aktualności

Burmistrz Choroszczy zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Choroszcz do konsultacji projektów uchwał w sprawie:

 • wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz formie i miejscu składania deklaracji;
 • określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Przedmiotowe projekty uchwał, formularz zgłoszenia opinii, a także ogłoszenie Burmistrza Choroszczy w tej sprawie publikujemy poniżej – jako osobne pliki dołączone do artykułu.

  • Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie:

   8-14 kwietnia 2021 r.

     w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy: ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz
   lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl

  Powrót na początek strony