Baza organizacji

Poniżej prezentujemy listę organizacji pozarządowych, które zarejestrowane są na terenie Gminy Choroszcz.
Zapraszamy do aktualizowania tej strony!

LP

Nazwa organizacji

Profil działania

1.

Miejsko-Gminny Klub Sportowy NAREW Choroszcz

- popularyzowanie, rozwój i upowszechnianie sportu, zwłaszcza piłki nożnej

2.

Stowarzyszenie Mieszkańców Otuliny Parku Narwiańskiego

- integracja środowiskowa właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy, mająca na celu ochronę środowiska naturalnego

3.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Badminton Choroszcz”

- popularyzowanie, rozwój i upowszechnianie sportu, zwłaszcza badmintona

4.

Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy

- kontynuowanie tradycji historycznych
- rozwijanie kultury
- pobudzanie i popieranie twórczości artystycznej, działalności naukowej, popularyzatorskiej i oświatowej związanej z regionem

5.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Barszczewo w Barszczewie

- wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego, gospodarczego wsi Barszczewo i okolic
- wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego

6.

Stowarzyszenie „Warzywa Narwiańskie” w Śliwnie

- wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, w tym wspieranie aktywności obywateli,
- promocja lokalnych i regionalnych produktów

7.

Stowarzyszenie „Kruszewskie Warzywa Herbowe” w Kruszewie

- wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, w tym wspieranie aktywności obywateli,
- promocja lokalnych i regionalnych produktów

8.

Stowarzyszenie „Narwiańskie Przysmaki”  w Kościukach

- wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, w tym wspieranie aktywności obywateli,
- promocja lokalnych i regionalnych produktów

9.

Stowarzyszenie Aktywizacji Mieszkańców Wsi „4R”

- rozwój obszarów wiejskich
- zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego wsi,
- aktywizacja mieszkańców

10.

Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Gminnych

- zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców
- działania na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego

11.

Ochotnicze Straże Pożarne

(Choroszcz, Żółtki, Złotoria, Klepacze, Rogówek, Pańki, Izbiszcze, Kruszewo, Rogowo, Barszczewo)

- ochrona życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem

12.

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Białymstoku – Oddział w Choroszczy

- organizowanie i wspieranie działań służących krwiodawstwu, pomoc honorowym dawcom krwi, propagowanie idei honorowego krwiodawstwa

13.

Związek Emerytów i Rencistów Koło Nr 15 w Choroszczy

- integracja środowiska emerytów i rencistów mająca na celu pomoc w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości

14.

Związek Sybiraków Koło Terenowe Nr 15 w Choroszczy

- upamiętnianie losów zesłańców polskich
- reprezentowanie i ochrona interesów członków

15.

Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość „SKAŁA”

- kształtowanie świadomości historycznej i kulturowej społeczeństwa
- pielęgnowanie tradycji oraz dóbr kultury i obyczaju polskiego

16.

Fundacja „Choroszcz w Działaniu”

- działanie na rzecz dzieci i młodzieży,
- wspieranie rozwoju, edukacji oraz promowanie aktywności dzieci zdolnych, rozwijanie talentów

17.

Stowarzyszenie Gospodyń Domowych „KUMOSZKI”

- promocja obszarów wiejskich,
- propagowanie i podejmowanie działań na rzecz środowiska

18.

Stowarzyszenie „LAMBADA” Choroszcz

- promocja aktywności fizycznej poprzez sport – piłkę nożną

19.

Fundacja Pole Kultury

- animacja kultury
- wspieranie ośrodków kultury
- działalność badawcza i wydawnicza

20.

Stowarzyszenie „Chcę żyć” 

- rehabilitacja osób po chorobach raka piersi
-  organizowanie działań na rzecz osób w trakcie bądź po leczeniu
-  działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
- promocja i organizowanie wolontariatu
- edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży

21.

Ludowy Zespół Sportowy „KORONA” Choroszcz

- organizacja imprez sportowych
- prowadzenie drużyn sportowych w kilku sekcjach, działania kulturalno-oświatowe

Powrót na początek strony