Konkursy

W tej sekcji przedstawiamy listę, zakres konkursów oraz niezbędne dokumenty dotyczące realizacji zadań publicznych w Gminie Chroszcz.

Rok 2021

Lista konkursów na realizację zadań publicznych w 2021 roku, ogłoszonych w Gminie Choroszcz:
- w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (zmiana terminu składania ofert)
- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

- w zakresie wspierania rozwoju kolarstwa na terenie gminy Choroszcz

Tutaj znajdziecie Państwo potrzebne dokumenty, by wziać udział w konkursach na realizację zadań publicznych, organizowanych w 2021 roku przez gminę Choroszcz:
- Oferta konkursowa
- Wzór umowy
- Uchwała o współpracy z NGO
- Zarządzenie 205/2021
 z dnia 13.01.2021 r.
- Wzór Sprawozdania z realizacji zadania konkursowego

Poniżej przedstawiamy informację o Komisjach konkursowych oceniających oferty w poszczególnych konkursach organizowanych w 2021 roku przez gminę Choroszcz:
Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do komisji konkursowych
Karta zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej
- Zarządzenie Burmisrza w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 r.

Tu przedstawiamy informację o WYNIKACH KONKURSÓW OFERT na realizację zadań publicznych w 2021 roku w Gminie Choroszcz.

***

Rok 2020

Lista konkursów na realizację zadań publicznych w 2020 roku, ogłoszonych w Gminie Choroszcz:
- w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
- w zakresie profilaktyki zdrowotnej określonej w programie polityki zdrowotnej "Grypoodporni 65+"

Tutaj znajdziecie Państwo potrzebne dokumenty, by wziać udział w konkursach na realizację zadań publicznych, organizowanych w 2020 roku przez gminę Choroszcz:
- WZÓR oferty realizacji zadania publicznego
- WZÓR oferty realizacji zadania publicznego mały grant
- WZÓR umowy realizacji zadania publicznego
- WZÓR umowy realizacji zadania publicznego mały grant
- WZÓR sprawozdania z realizacji zadania publicznego
- WZÓR sprawozdania z realizacji zadania publicznego mały grant

Poniżej przedstawiamy informację o Komisjach konkursowych oceniających oferty w poszczególnych konkursach organizowanych w 2020 roku przez gminę Choroszcz:

Tu przedstawiamy informację o WYNIKACH KONKURSÓW OFERT na realizację zadań publicznych w 2020 roku w Gminie Choroszcz.

***

Rok 2019

Lista konkursów na realizację zadań publicznych w 2019 roku ogłoszonych w Gminie Chroszcz:
- w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
- w zakresie wspierania rozwoju kolarstwa na terenie gminy Choroszcz

Poniżej przedstawiamy informację o Komisjach konkursowych oceniajacych oferty w poszczególnych konkursach w 2019 roku:
- Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do komisji konkursowych
- Karta zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej
- Zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej

Tu przedstawiamy informację o WYNIKACH KONKURSÓW OFERT na realizację zadań publicznych w 2019 roku w Gminie Choroszcz.

***

Rok 2018

Lista konkursów na realizację zadań publicznych w 2018 roku, ogłoszonych w Gminie Chroszcz:
- w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
- w zakresie wspierania rozwoju kolarstwa na terenie gminy Choroszcz
- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Poniżej przedstawiamy informację o Komisjach konkursowych oceniajacych oferty w poszczególnych konkursach w 2018 roku:
- Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do komisji konkursowych
- Karta zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej
- Zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej

Tu przedstawiamy informację o WYNIKACH KONKURSÓW OFERT na realizację zadań publicznych w 2018 roku w Gminie Choroszcz.

***

Rok 2017

Lista konkursów na realizację zadań publicznych w 2017 roku, ogłoszonych w Gminie Choroszcz:
- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
- w sferze ochrony i promocji zdrowia
- w sferze kultury i sztuki
- w sferze wspierania osób niepełnosprawnych i starszych
- w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
- w zakresie wspierania rozwoju kolarstwa

Tu przedstawiamy informację o WYNIKACH KONKURSÓW OFERT na realizację zadań publicznych w 2017 roku w Gminie Choroszcz.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony