OSP

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na ternie Gminy Choroszcz mają ponad stuletnią tradycję. Formacje te na stałe wpisały się w tkankę społeczną gminy, nie tylko spiesząc z pomocą w nagłych wypadkach i ratując ludzie mienie i życie, ale także chroniąc środowisko przyrodnicze.

Na terenie Gminy Choroszcz działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym trzy: z Choroszczy, Klepacz i Złotorii wpisane są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; oznacza to, że formacje mogą być dysponowane na miejsce zdarzenia jako pierwsze, zanim nadejdzie pomoc Państwowej Straży Pożarnej, dla której stanowią nieodzowne wsparcie.

Jednostki OSP z terenu Gminy Choroszcz sukcesywnie powiększają liczbę swoich członków, a kilka z miejscowych formacji ma także w swych szeregach drużyny młodzieżowe, a nawet kobiece:

Struktura jednostek OSP na ternie Gminy Choroszcz:

l.p.

Imię i nazwisko Prezesa OSP

Jednostka

1.

Dh Krzysztof Kraśnicki

OSP w Choroszczy/KSRG, w tym:
- 1 drużyna kobieca
- 1 drużyna młodzieżowa

2.

Dh Albin Milewski

OSP w Złotorii/KSRG, w tym:
- 1 drużyna młodzieżowa

3.

Dh Antoni Ostrowski

OSP w Klepaczach/KSRG

4.

Dh Piotr Silwonik

OSP w Izbiszczach

5.

Dh Wiesław Zinówko

OSP w Rogówku

6.

Dh Władysław Sokół

OSP w Kruszewie

7.

Dh Krzysztof Kozłowski

OSP w Rogowie

8.

Dh Wojciech Grzybko

OSP w Żółtkach

9.

Dh Andrzej Kościuczyk

OSP w Pańkach, w tym:
- 1 drużyna kobieca
- 1 drużyna młodzieżowa

10.

Dh Krzysztof Konicki

OSP w Barszczewie

Rokrocznie Gmina Choroszcz doposaża lokalne OSP niezbędnymi środkami finansowymi, pozwalającymi utrzymać konieczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy w nienagannym i zgodnym z przepisami prawa stanie, tak, aby oferowana pomoc była jak najbardziej profesjonalnie wykonana i bezpieczna dla samych strażaków.

Powrót na początek strony