OSP

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na ternie Gminy Choroszcz mają ponad stuletnią tradycję. Formacje te na stałe wpisały się w tkankę społeczną gminy, nie tylko spiesząc z pomocą w nagłych wypadkach i ratując ludzie mienie i życie, ale także chroniąc środowisko przyrodnicze.

Na terenie Gminy Choroszcz działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym trzy: z Choroszczy, Klepacz i Złotorii wpisane są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; oznacza to, że formacje mogą być dysponowane na miejsce zdarzenia jako pierwsze, zanim nadejdzie pomoc Państwowej Straży Pożarnej, dla której stanowią nieodzowne wsparcie.

Strukturę Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Choroszczy, tworzą:

Struktura Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej
w Choroszczy

l.p.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

Krzysztof Kraśnicki

2.

I Wiceprezes

Piotr Dojlida

3.

II Wiceprezes

Ireneusz Jabłoński

4.

Komendant Gminny

Paweł Ostrowski

5.

Skarbnik

Krzysztof Konicki

6.

Sekretarz

Małgorzata Świątkowska

7.

Członek prezydium

Robert Wardziński

8.

Członek prezydium

Tadeusz Lewkowicz

9.

Członek prezydium

Kazimierz Kulesza

Jednostki OSP z terenu Gminy Choroszcz sukcesywnie powiększają liczbę swoich członków, a kilka z miejscowych formacji ma także w swych szeregach drużyny młodzieżowe, a nawet kobiece:

Struktura jednostek OSP na ternie Gminy Choroszcz:

l.p.

Imię i nazwisko Prezesa OSP

Jednostka

1.

Dh Krzysztof Kraśnicki

OSP w Choroszczy/KSRG, w tym:
- 1 drużyna kobieca
- 1 drużyna młodzieżowa

2.

Dh Ireneusz Jabłoński

OSP w Złotorii/KSRG, w tym:
- 1 drużyna młodzieżowa

3.

Dh Piotr Paweł Dojlida

OSP w Klepaczach/KSRG

4.

Dh Piotr Silwonik

OSP w Izbiszczach

5.

Dh Wiesław Zinówko

OSP w Rogówku

6.

Dh Władysław Sokół

OSP w Kruszewie

7.

Dh Krzysztof Kozłowski

OSP w Rogowie

8.

Dh Wojciech Grzybko

OSP w Żółtkach

9.

Dh Andrzej Kościuczyk

OSP w Pańkach, w tym:
- 1 drużyna kobieca
- 1 drużyna młodzieżowa

10.

Dh Krzysztof Konicki

OSP w Barszczewie

Rokrocznie Gmina Choroszcz doposaża lokalne OSP niezbędnymi środkami finansowymi, pozwalającymi utrzymać konieczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy w nienagannym i zgodnym z przepisami prawa stanie, tak, aby oferowana pomoc była jak najbardziej profesjonalnie wykonana i bezpieczna dla samych strażaków.

Powrót na początek strony