Choroszcz współcześnie

miasto ukształtowały tak znane postaci jak Mikołaj Stefan Pac, Jan Klemens Branicki czy Christian August Moes

Choroszcz to urokliwa miejscowość z wielowiekową tradycją. Jej początek datuje się na połowę XV wieku. W 1507 roku Choroszcz otrzymała od Zygmunta Starego prawa miejskie, a w 1654 roku biskup wileński Mikołaj Stefan Pac sprowadził do miasta dominikanów. Wkrótce powstała szkoła przez nich prowadzona, przygotowująca uczniów do Akademii Krakowskiej. Po pożarach w 1683 i 1707 roku miasto podupadło, tracąc znaczenie na rzecz Białegostoku. Od początku XVIII wieku Choroszcz należała do rodu Branickich. Jan Klemens ufundował kościół, szpital, unicką cerkiew oraz zbudował pałac stanowiący jego letnią rezydencję. W połowie XIX wieku miasteczko stało się osadą fabryczną, była tu jedna z największych w tych czasach fabryka sukna i koców, należąca do Christiana Augusta Moesa.

    

   

Gmina położona jest w środkowej części województwa podlaskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie m. Białystok. Od wschodu graniczy z gminą Juchnowiec Kościelny, od południa z gminami Łapy i Turośń Kościelna, od zachodu z gminami Kobylin Borzymy i Sokoły, od północy z gminą Tykocin i Dobrzyniewo Kościelne. Zachodnia granica biegnie bagienną doliną Narwi, wśród labiryntu wodnego „polskiej Amazonii” Narwiańskiego Parku Narodowego. Choroszcz wchodzi w skład obszaru tzw.: „Zielonych Płuc Polski” – obszaru o najmniej zmienionym i zanieczyszczonym środowisku naturalnym.

Gminę zamieszkuje ponad 14 tysięcy mieszkańców i liczba ta sukcesywnie rośnie, o czym świadczy ok. 16% wzrost liczby mieszkańców gminy w ostatnim 15-leciu.

Gmina Choroszcz jest jedną z najprężniej rozwijających się gmin powiatu białostockiego. Dynamiczny wzrost, który dokonywał się z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, na przestrzeni ostatnich lat uwidaczniał się głównie przez działania zmierzające do zwiększenia komfortu funkcjonowania przedsiębiorstw, poprawy jakości życia mieszkańców i stworzenia dogodnych warunków do wszechstronnego rozwoju miejscowej młodzieży. Ożywiona działalność dotyczyła m.in. sfer: szkolnictwa, ochrony środowiska, wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, termomodernizacji budynków komunalnych, budowy dróg, gazociągów i kanalizacji.

Tereny Gminy są wyśmienitym miejscem do lokalizowania małych jak i dużych inwestycji. Gmina, w myśl przyświecającego jej motta („Gmina Choroszcz od wieków przyjazna inwestorom”), bardzo dba o przedsiębiorców, dzięki czemu na jej terenie działa ponad 1100 podmiotów gospodarczych (wzrost o 240 podmiotów, tj. 27,81% na przestrzeni ostatniej dekady). Wskaźnik bezrobocia oscyluje w okolicach 7%. Ułatwieniem dla inwestorów jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący cały obszar gminy (Gmina Choroszcz była pierwszą gminą w Województwie Podlaskim, która już w 2001 r. opracowała i wprowadziła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przyciągając tym samym przedsiębiorców). Zachętą do inwestowania jest też położenie gminy na trasie Warszawa – Białystok, dobre zaplecze infrastrukturalne oraz niższe o około 20% niż w sąsiednich gminach podatki od nieruchomości. W Gminie Choroszcz zostało stworzone specjalne stanowisko do spraw obsługi inwestorów. Pracownik pełniący tą funkcję zajmuje się kompleksową obsługą inwestora, począwszy od przyjęcia inwestora, udzielenia mu wyczerpujących informacji, wskazania działań jakie są niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej, bądź skierowania go do odpowiedniej osoby. Takie stanowisko sprawdza się wyśmienicie i gwarantuje przekrojowe załatwienie sprawy przez przedsiębiorcę. Ponadto pozostali pracownicy urzędu, niezależnie od prowadzonego zakresu spraw, również służą informacjami niezbędnymi dla inwestorów. Ponadto, w miarę potrzeb i możliwości, Urząd Miejski w Choroszczy pomaga w organizowaniu spotkań inwestorów zainteresowanych zakupem terenów pod inwestycje z właścicielami terenów prywatnych.

Gmina Choroszcz to miejsce, gdzie lokują swoją działalność duże i małe firmy z polskim i zagranicznym kapitałem, zakłady działające w branży spożywczej, ogrodniczej, samochodowej, budowlanej czy fabryki okien. Choć specyfika Gminy i jej położenie sprzyjają powstawaniu i rozwojowi różnorodnych dziedzin działalności gospodarczej, to jednak dominujące są podmioty prowadzące działalność usługową. Wynika to głównie z ograniczeń nakładanych na przedsiębiorców, co do powstawania dużego i ciężkiego przemysłu, co jest związane z dbałością gminy o środowisko oraz prowadzoną polityką zrównoważonego rozwoju. Znaczące jest też położenie gminy w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego.

Powrót na początek strony