Zabytkowy budynek Szkoły Podstawowej w Kruszewie

Szkoła zbudowana w 1927 roku w stylu dworku polskiego, w ramach ogólnopolskiej akcji „100 szkół w hołdzie dla Marszałka Piłsudskiego”

Szkoła zbudowana w 1927 roku w stylu dworku polskiego, w ramach ogólnopolskiej akcji „100 szkół w hołdzie dla Marszałka Piłsudskiego”. Uczyły się w niej także dzieci z Waniewa i Kurowa, gdyż istniał wówczas most łączący dwa brzegi Narwi. Na parterze znajdują się klasy lekcyjne. Na górze mieszkania dla nauczycieli oraz bogato wyposażona Izba Regionalna. Pierwszym kierownikiem tutejszej szkoły był Józef Świrniak. W czasie okupacji sowieckiej istniała tzw. dziesięciolatka. Po wejściu Niemców szkołę zamknięto. Dzieci ponownie zasiadły w ławkach szkolnych w sierpniu 1944 roku.

    

Pierwsza szkoła w Kruszewie powstała w latach 20-tych ubiegłego wieku. Uczyły się w niej także dzieci z Waniewa i Kurowa, gdyż istniał wówczas most łączący dwa brzegi Narwi.

Nowy, murowany budynek w stylu dworku polskiego powstał w ramach akcji ogólnopolskiej „100 szkół w hołdzie dla Marszałka Piłsudskiego”. We wrześniu 1927 roku zabrzmiał pierwszy dzwonek.

Szkoła przypomina dworek ziemiański z czterospadowym dachem i portalem wspartym na dwóch kolumnach. Na dole znajdowały się sale lekcyjne, na górze mieszkania dla nauczycieli. Pierwszym kierownikiem był Józef Świrniak, postać niezwykle zasłużona dla oświaty w Kruszewie. Był absolwentem Uniwersytetu Lwowskiego, piłsudczykiem, w czasie II wojny światowej żołnierzem Armii Krajowej. Został aresztowany przez Gestapo 27 kwietnia 1944 roku i zamordowany. Przed wojną szkoła stała się lokalnym centrum kulturalnym. Tu odbywały się wszystkie uroczystości i święta państwowe. Natomiast w czasie okupacji sowieckiej istniała dziesięciolatka z rosyjskim programem nauczania i wychowania. Po wejściu Niemców szkołę zamknięto. Podczas działań wojennych zniszczeniu uległ niewielki fragment budynku.

Dzieci ponownie zasiadły w ławkach szkolnych w sierpniu 1944 roku. W 1962 roku do budynku szkolnego dotarła elektryfikacja. W 1966 zakupiono pierwszy telewizor, a trzy lata później w kancelarii szkolnej założono telefon, który w nagłej potrzebie służył także mieszkańcom wsi. W 1998 roku w klasach szkolnych pojawiły się komputery.

Powrót na początek strony