Konowały – kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Początki wsi są związane ze wzmożonym osadnictwem, które rozpoczęło się po unii polsko-litewskiej w Horodle, gdy ówczesny zarządca ziem nad Narwią – książę litewski Michał Zygmuntowicz poczynił szereg nadań. W 1437 roku Stanisław Ostosz i Mikołaj Myń otrzymali dziedzinę Rogowo, a Piotr z Gumowa – położoną w sąsiedztwie puszczę zwaną Choroszcza. Zapewne zostały wówczas nadane i inne ziemie, gdzie powstały kolejne wsie: Kruszewo, Śliwno, Izbiszcze, Konowały, Pańki.

Parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przeniesiono do Konował w II poł. XX wieku, ze Śliwna, gdzie do chwili obecnej zachowały tam ruiny dawnego kościoła, na miejscu którego w 2017 roku wybudowano i poświęcono murowaną kaplicę-pomnik. Konowały i okoliczne miejscowości początkowo należały do parafii w Choroszczy.

W 1967 roku Rada Parafialna ustaliła lokalizację nowego kościoła. Zrezygnowano wówczas z utrzymania dwóch placówek duszpasterskich: w Śliwnie i Konowałach, na rzecz tej ostatniej. Nabożeństwa przeniesiono do wsi Konowały, gdzie początkowo w dawnej remizie strażackiej została urządzona prowizoryczna kaplica.

Projekt świątyni w Konowałach sporządził inż. arch. Jerzy Tryburski, ale swoim podpisem firmował go inż. arch. Władysław Paszkowski. Kamień węgielny pod budowę świątyni w Konowałach położono w 1972 roku; budowa ruszyła w 1974 roku. Pracami budowlanymi kierował ksiądz Czesław Matys, a następnie ks. Wincenty Grzybowski. Świątynia, w stanie surowym, została zbudowana już w 1976 roku. Wówczas kościół został wyświęcony przez ks. biskupa Henryka Gulbinowicza. Po 10 latach użytkowania, niezbędna okazała się przebudowa świątyni. Projekt, w 1985 roku, wykonał inż. arch. Michał Bałasz. Prace, trwające do 1992 roku, prowadził proboszcz ks. Józef Makowski. W tym samym roku ks. arcybiskup Edward Kisiel dokonał ponownego poświęcenia kościoła. Obok zlokalizowano cmentarz parafialny.

W lesie Horoniec, koło wsi Izbiszcze, znajduje się nadal czynny cmentarz zlikwidowanej parafii w Śliwnie pw. Zmartwychwstania Pańskiego.

Tuż za wsią znajduje się kamienny krzyż przydrożny zwieńczony żeliwnym krzyżem.

Do parafii w Konowałach należą miejscowości: Konowały, Izbiszcze, Kruszewo, Pańki, Rogowo i Śliwno.

Ze wzgórza, na którym znajduje się kościół, rozciąga się malownicza panorama na okoliczne łąki z bogatą roślinnością.

Powrót na początek strony