Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Konowałach

Do parafii należą miejscowości: Konowały, Izbiszcze, Kruszewo, Pańki, Rogowo i Śliwno.

Parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przeniesiono tutaj ze Śliwna. Konowały i okoliczne miejscowości początkowo należały do parafii w Choroszczy. W 1935 roku ks. abp. Romuald Jałbrzykowski erygował parafię w kolonii Śliwno. Należały do niej: Śliwno, Izbiszcze, Konowały, Kruszewo, Pańki oraz wieś i kolonia Rogowo. Staraniem ks. Władysława Saracena, na działce podarowanej w 1932 roku przez Piotra Sokoła, wzniesiono skromny, drewniany kościół w Śliwnie. Trzy lata później został poświęcony cmentarz grzebalny na kolonii wsi Izbiszcze.  Po II wojnie światowej świątynia parafialna w Śliwnie była w złym stanie. W latach 50-tych XX wieku jej dalsze użytkowanie groziło bezpieczeństwu wiernych. Władze kościelne oraz parafianie nie uzyskali zezwolenia na budowę nowego kościoła w pobliżu Kruszewa. W 1965 roku nadzór budowlany nakazał zamknięcie kościoła w Śliwnie.

   

W 1967 roku Rada Parafialna ustaliła lokalizację nowego kościoła. Zrezygnowano wówczas z utrzymania dwóch placówek duszpasterskich, w Śliwnie i Konowałach, na rzecz tej ostatniej. Nabożeństwa przeniesiono do wsi Konowały, gdzie w dawnej remizie strażackiej została urządzona prowizoryczna kaplica. Nieczynny kościół w Śliwnie spłonął wieczorem 23 lipca 1976 roku. Projekt świątyni w Konowałach sporządził inż. arch. Jerzy Tryburski, ale swoim podpisem firmował go inż. arch. Władysław Paszkowski. Kamień węgielny pod budowę świątyni w Konowałach położono w 1972 roku, budowa ruszyła w 1974 roku. Pracami budowlanymi kierował ksiądz Czesław Matys, a następnie ksiądz Wincenty Grzybowski. Świątynia, w stanie surowym, została zbudowana już w 1976 roku. Wówczas kościół został wyświęcony przez ks. biskupa Henryka Gulbinowicza. Po dziesięciu latach użytkowania niezbędna okazała się przebudowa świątyni. Projekt wykonał inż. arch. Michał Bałasz w 1985 roku. Prace, trwające do 1992 roku, prowadził proboszcz- ks. Józef Makowski. W tym samym roku ks. arcybiskup Edward Kisiel dokonał ponownego poświęcenia kościoła. Obok zlokalizowano cmentarz parafialny.

W lesie Horoniec, koło wsi Izbiszcze, znajduje się cmentarz zlikwidowanej parafii w Śliwnie pw. Zmartwychwstania Pańskiego- nadal czynny.

Tuż za wsią znajduje się kamienny krzyż przydrożny zwieńczony żeliwnym krzyżem.

Do parafii w Konowałach należą miejscowości: Konowały, Izbiszcze, Kruszewo, Pańki, Rogowo i Śliwno.

Ze wzgórza, na którym znajduje się kościół, rozciąga się ładna panorama na okoliczne łąki z bogatą roślinnością.

Początki wsi są związane ze wzmożonym osadnictwem, które rozpoczęło się po unii polsko-litewskiej w Horodło, gdy ówczesny zarządca ziem nad Narwią - książę litewski Michał Zygmuntowicz poczynił szereg nadań. W 1437 roku Stanisław Ostosz i Mikołaj Myń otrzymali dziedzinę Rogowo, a Piotr z Gumowa położoną w sąsiedztwie puszczę zwaną Choroszcza. Zapewne zostały wówczas nadane i inne ziemie, gdzie powstały kolejne wsie: Kruszewo, Śliwno, Izbiszcze, Konowały, Pańki.

 

Powrót na początek strony