Atrakcje Turystyczne Gminy Choroszcz

Ilustracja do artykułu Gm. Choroszcz_Rynek 11 Listopada_fot. M.Sokół.jpg

miasto ukształtowały tak znane postaci jak Mikołaj Stefan Pac, Jan Klemens Branicki czy Christian August Moes

Ilustracja do artykułu Rynek 11 Listopada w Choroszczy, zdj. Marek Sokół (9).jpg

Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika z 1756 roku wraz z klasztorem podominikańskim

Ilustracja do artykułu Letnia Rezydencja Branickich5.jpg

Choroszczański zespół pałacowo-parkowy tworzą: barokowy pałac hetmana Jana Klemensa i Izabeli Branickich z połowy XVIII wieku, oraz dawny park pałacowy.

Ilustracja do artykułu Miejsce Pamięci tzw.  Szubienica zdj. M-GCKiS w Choroszczy.jpg

Miejsce pamięci narodowej – wzgórze straceń powstańców styczniowych z maja 1863 roku. Zlokalizowane jest wzdłuż tzw. Szosy Kruszewskiej na trasie Białystok-Choroszcz. Obecnie jest to jedyny na Białostocczyźnie tak okazały pomnik poświęcony powstańcom styczniowym 1863 roku.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Ścieżki edukacyjne stanowią nietuzinkowy sposób poznawania wyjątkowych miejsc. Przez Gminę Choroszcz przebiega kilka bardzo ciekawych oraz zróżnicowanych szlaków, do których należą:

Ilustracja do artykułu Kładka Śliwno - Waniewo (14).jpg

Gęsta sieć dróg, liczne szlaki piesze, rowerowe, wodne i konne zapewniają łatwy dostęp do wszystkich atrakcji Gminy Choroszcz. Przez teren Gminy Choroszcz biegną:

Ilustracja do artykułu 5_2.jpg

Główny walor przyrodniczy NPN stanowi unikatowy charakter rzeki Narew, która została zakwalifikowana do systemu rzek anastomozujących, ze swoim naturalnym, niezmienionym od 10 tysięcy lat ekosystemem doliny rzeki. Narew zwana jest polską Amazonią.

Ilustracja do artykułu Kładka Śliwno - Waniewo (10).JPG

Ponad kilometrowa drewniana kładka turystyczno-edukacyjna jest rozpięta nad rozlewiskami rzeki Narew. Łączy 2 miejscowości: Śliwno i Waniewo, 2 gminy: Choroszcz i Sokoły, 2 powiaty: białostocki i wysokomazowiecki. Jako ścieżka turystyczno-edukacyjna, prezentującej walory przyrodnicze Narwiańskiego Parku Narodowego oraz ciekawostki historyczne miejscowej okolicy.

Ilustracja do artykułu dzikie.jfif

W XVIII w miejscowości funkcjonowała duża psiarnia należąca do rodu Branickich, zaś w okresie międzywojennym Dzikie były znane jako wieś letniskowa i uzdrowiskowa.

Ilustracja do artykułu j001..JPG

Wieś powstała w dobie osadnictwa mazowieckiego na przełomie XV-XVI wieku. Jej założycielem był ród Żółtków. W XVIII wieku znajdował się tutaj port rzeczny. W 1900 roku Christian August Moes, właściciel dużej fabryki w Choroszczy, założył tu tkalnię włókienniczą.

Ilustracja do artykułu imprezy-2010-001-ogorka.jpg

Budynek szkolny został zbudowany w 1927 roku, w ramach ogólnopolskiej akcji „100 szkół w hołdzie dla Marszałka Piłsudskiego”. Obiekt nosi znamiona dworku ziemiańskiego, z czterospadowym dachem i portalem wspartym na dwóch kolumnach. Malownicze położenie szkoły, od 1999 roku w pierwszą niedzielę września gości uczestników Ogólnopolskiego Dnia Ogórka.

Ilustracja do artykułu Nowosiółki.jpg

Historia Śliwna jest nierozerwalnie związana z dziejami pobliskiego Waniewa (gm. Sokołoy).

Ilustracja do artykułu 800x600-.jpg

Początki wsi są związane ze wzmożonym osadnictwem, które rozpoczęło się po unii polsko-litewskiej w Horodle, gdy ówczesny zarządca ziem nad Narwią – książę litewski Michał Zygmuntowicz poczynił szereg nadań. W 1437 roku Stanisław Ostosz i Mikołaj Myń otrzymali dziedzinę Rogowo, a Piotr z Gumowa – położoną w sąsiedztwie puszczę zwaną Choroszcza. Zapewne zostały wówczas nadane i inne ziemie, gdzie powstały kolejne wsie: Kruszewo, Śliwno, Izbiszcze, Konowały, Pańki.

Ilustracja do artykułu f003..JPG

Od wielu wieków znajdowało się tutaj ważne przejście przez rzekę. Oprócz tego, Złotoria jest wpisana w historię regionu z racji spalenia tu w 1394 roku przez Krzyżaków zamku wznoszonego przez Mazowszan. W dobie I Rzeczpospolitej Złotoria należała do Ziemi Bielskiej. Została założona w dogodnym miejscu: na wysokim brzegu ujścia Supraśli do Narwi.

Ilustracja do artykułu Cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Choroszczy.jpg

W 2007 roku świętowano w Choroszczy 500-lecie powstania parafii oraz nadania praw miejskich Choroszczy. Przed 500 laty, jeśli miejscowość uzyskiwała prawa miejskie, z pewnością musiała mieć świątynię. W Choroszczy zapewne wzniesiono ją dużo wcześniej, dlatego jubileusz powstania parafii jest datą umowną.

Ilustracja do artykułu l002..JPG

Miejscowość Pańki jest położona w północno-zachodniej części gminy Choroszcz, w sąsiedztwie Narwiańskiego Parku Narodowego. Najciekawsze miejsca tej wsi kryją się na jej skraju. Aby je zobaczyć, należy – będąc już we wsi, przy przydrożnym krzyżu, skręcić w boczną drogę.

Ilustracja do artykułu mDSC03467.JPG

Barszczewo leży w południowo-wschodniej części gminy Choroszcz, tuż przy popularnej wśród użytkowników trasie – tzw. Szosie Kruszewskiej. Obecnie Barszczewo jest jedną z większych miejscowości w gminie Choroszcz. Do 1954 roku było siedzibą gminy. Od ponad osiemdziesięciu lat istnieje tu Ochotnicza Straż Pożarna. W Barszczewie spotkać można wiele murowanych domów z początku XIX wieku, które w swej architekturze nawiązując do modnego wówczas neogotyku.

Ilustracja do artykułu e004..JPG

Cmentarz Parafialny w Choroszczy z Kaplicą pw. Ducha Świętego, znajduje się przy ul. Piaskowej Choroszczy i upamiętnia powstania styczniowego oraz poległych powstańców z parafii Choroszcz.

Ilustracja do artykułu d001..JPG

Cmentarz jeńców Armii Czerwonej znajduje się w Choroszczy i jest zlokalizowany przy drodze do Żółtek.

Ilustracja do artykułu c002..JPG

Nekropolia w Nowosiółkach to cmentarz ofiar nazistowskiego ludobójstwa. Według różnorodnych źródeł, zostało tutaj zamordowanych od 400 do 700 pacjentów. Ale groby łącznie kryją ponad 4000 ofiar, w tym: cywilów, duchownych, a także zakładników i partyzantów zamordowanych w latach 1941-1944 przez niemieckiego okupanta.

Ilustracja do artykułu miasto-2010-029.jpg

Święty Jan Nepomucen jest patronem mostów i przepraw, orędownikiem dobrej spowiedzi, sławy i honoru, obrońcą przed zniesławieniem oraz chroni przed powodzią.

Ilustracja do artykułu 085_2.jpg

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Ilustracja do artykułu b008..JPG

Kikut – cmentarz wyznania mojżeszowego został założony w Choroszczy u schyłku XVIII wieku. Powstał przy dawnym trakcie handlowym tzw. letnim, wiodącym z Korony na Litwę. Znajduje się tutaj ok. 100 nagrobków. Najstarsza macewa pochodzi z 1834 roku. Wydaje się jednak, że cmentarz jest znacznie starszy.

Ilustracja do artykułu a001..JPG

„Babia Góra” w gminie Choroszcz to miejsce dawnego kultu pogańskiego, a zarazem mogiła żołnierzy poległych w sierpniu 1915 roku.

Ilustracja do artykułu o005..JPG

O długiej historii Rogowa świadczą znajdujące się tu kurhany pochodzące z VII i VIII w. n.e., a szczególną atrakcją jest Folwark hrabiny De Moni (z domu Komar), składający się z następujących budynków gospodarczych: kamienna obora z 1840 roku, kamienna stodoła, ruiny kamiennej stajni, gruzy po stodole, spichlerz z 1843 roku, studnia, wnętrze dziedzińca gospodarczego, fragmenty sadu, staw i nieliczne, ponad 100-letnie drzewa ozdobne.

Ilustracja do artykułu 002..JPG

Lodowania w Izbiszczach to kamienny obiekt umiejscowiony tuż nad rzeką Narew, przeznaczony do magazynowania masła wyrabianego z surowego mleka. Lodownia powstała w wyniku utworzenia w Izbiszczach Spółdzielni Mleczarskiej w 1927 roku.

Ilustracja do artykułu 0001..JPG

Wiatrak holenderski, znajdujący się nieopodal wsi Kruszewo, pochodzi z 1936 roku. Niestety, mielił zboże na mąkę tylko trzy sezony. Wkrótce jego właściciel ciężko zachorował na gruźlicę i zmarł. Po wojnie, przez pewien czas, w wiatraku były urządzone mieszkania.

Ilustracja do artykułu p005..jpg

Reduta „Koziołek” to fortyfikacja typu holenderskiego, pochodząca z 1656 roku. Znajduje się nieopodal wsi Kruszewo, w odległości ok. 400 m na prawo od tzw. zerwanego mostu, gdzie jest widoczna kępa drzew. To właśnie pozostałości obronnej reduty „Koziołek” – z bastionami i fosą. Do tego miejsca można dopłynąć łódką lub dojść w wysokich gumowych butach.

Ilustracja do artykułu k006..JPG

Miejscowa legenda związana z „zerwanym mostem” głosi, że w XX wieku postanowiono wybudować trasę łączącą Białystok z Jeżewem. Przez wzgląd na rzekę Narew, nie mogło się to odbyć bez budowy mostu, który miał połączyć dwa brzegi rzeki. Prace jednak bardzo się przeciągały, a w budowę przeprawy zaangażował się sam diabeł.

Powrót na początek strony