Cmentarz szpitalny- jeńców Armii Czerwonej z obozu w Choroszczy

Cmentarz jeńców Armii Czerwonej z obozu w Choroszczy- 1941-1944

Cmentarz szpitalny- funkcjonował od 1930 roku do końca lat 80-tych XX wieku. W latach 1941-1944, w oddzielnej kwaterze pochowano od 7000 do 8500 (wg. różnych źródeł) zmarłych żołnierzy radzieckich z niemieckiego obozu jenieckiego, tzw. „szpitala wojennego”- „Krigsgefangenen- lazaret– Oflag 57”. W tym miejscu znajduje się jedyny na terenie Choroszczy pomnik muzułmański (odsłonięty 30 czerwca 2011 roku), upamiętniający zmarłego w obozie 4 X 1942 roku Bajmursajewa Murzadeka- żołnierza Armii Czerwonej, pochodzącego z Kazachstanu.

Cmentarz szpitalny- funkcjonował od 1930 roku do końca lat 80-tych XX wieku. W oddzielnej kwaterze pochowano od 7000 do 8500 (wg. różnych źródeł) zmarłych żołnierzy radzieckich z niemieckiego obozu jenieckiego, tzw. „szpitala wojennego”- „Krigsgefangenen-lazaret – Oflag 57” z lat 1941-1944. Obóz znajdował się na terenie istniejącego tutaj szpitala dla psychicznie i nerwowo chorych. Niemcy umieścili w nim schwytanych do niewoli, chorych czerwonoarmistów. Ich los, żołnierzy wyjętych spod prawa międzynarodowego, był przesądzony. Śmiertelność była bardzo wysoka. Codziennie na tym cmentarzu grzebano dziesiątki zmarłych jeńców. W  1944 roku, po wejściu Armii Czerwonej na nasze ziemie, powstał obóz dla jeńców różnych narodowości, służących wcześniej w armii niemieckiej.

Powrót na początek strony