Kapliczka św. Jana Nepomucena w Choroszczy

Święty jest patronem mostów i przepraw, orędownikiem dobrej spowiedzi, sławy i honoru, obrońcą przed zniesławieniem oraz chroni przed powodzią

Kapliczka  św. Jana Nepomucena z przełomu XVIII i XIX wieku. Święty jest patronem mostów i przepraw, orędownikiem dobrej spowiedzi, sławy i honoru, obrońcą przed zniesławieniem oraz chroni przed powodzią. Oryginalna rzeźba świętego została wykonana przez nieznanego artystę. Znajduje się obecnie w zbiorach etnograficznych Muzeum Podlaskiego. Replikę wykonał Piotr Szałkowski z Sokółki.

 

Św. Jan Nepomucen cieszy się dużą popularnością wśród twórców przydrożnych kapliczek. Z tego powodu można go nieraz spotkać przy rozstajnych drogach. Modlą się do niego budowniczowie mostów, powodzianie, a także przystępujący do spowiedzi.

Jan Nepomucen był Czechem. Urodził się ok. 1350 roku w miejscowości Pomuk. W wieku ok. 30 lat został księdzem. Kontynuował studia teologiczne w Pradze i Padwie, uzyskując tytuł doktora prawa kanonicznego. Po powrocie do kraju objął godność wikariusza generalnego arcybiskupa Pragi. Był także spowiednikiem królowej Zofii, żony panującego Wacława IV. Monarcha był człowiekiem porywczym, ale też pełnym niechęci wobec Kościoła. W marcu 1393 roku Jan Nepomucen uczestniczył w negocjacjach z królem. Został, wraz z dwoma innymi kapłanami, aresztowany. Księży, Mikołaja i Bogusława, po licznych torturach zwolniono. Natomiast Jan Nepomucen został poddany okrutnym mękom, a następnie zrzucony z mostu Karola do rzeki. Stało się to prawdopodobnie 20 marca 1393 roku.

Wiele lat później pojawiła się legenda, że duchowny zginął, gdyż odmówił ujawnienia tajemnicy spowiedzi królowej Zofii. Wokół głowy unoszącego się na rzece ciała męczennika miała ukazać się aureola z pięcioma gwiazdami. Jego ciało odnaleziono 17 kwietnia 1393 roku.

Powrót na początek strony