Izbiszcze – lodownia

Lodowania w Izbiszczach to kamienny obiekt umiejscowiony tuż nad rzeką Narew, przeznaczony do magazynowania masła wyrabianego z surowego mleka. Lodownia powstała w wyniku utworzenia w Izbiszczach Spółdzielni Mleczarskiej w 1927 roku.

W latach 20. XX wieku w Izbiszczach została przeprowadzona komasacja gruntów (scalenie gruntów poprzez wymianę pomiędzy właścicielami, celem przekształcenia rozdrobnionych gospodarstw w duże działki). Dzięki utworzeniu Kółka Rolniczego, pojawił się nowoczesny sprzęt rolniczy. Miejscowi rolnicy, posiadający łąki w dolinie Narwi, rozwinęli hodowlę bydła. Z czasem jednak pojawił się problem ze zbytem mleka, gdyż można je było sprzedać w stanie surowym lub w postaci sera – tylko w Białymstoku. Trudność rozwiązano, zakładając w 1927 roku Spółdzielnię Mleczarską. Inicjatorami tych zamierzeń byli: Józef Świrniak oraz sołtys Wincenty Sokół. Prezesem Spółdzielni został Antoni Hodujko, a jej pierwotną siedzibą stał się dom udostępniony przez Antoniego Cara. Skupowano tam mleko od rolników i przetwarzano na porcje masła o wadze około 4-5 kilogramów. Następnie masło było składane w zbudowanej nad Narwią kamiennej lodowni. Zapasy lodu na cały rok robiono zimą i zasypywano grubą warstwą igliwia. Wszyscy członkowie spółdzielni brali udział w robotach. Spółdzielnia działała w tej postaci do 1930 roku.

W tym też roku wybudowano w Izbiszczach Dom Ludowy. Na jego parterze urządzono nowoczesny zakład mleczarski, który służył mieszkańcom wsi Izbiszcze aż do czasów PRL-u. Mleczarnię w Izbiszczach zamknięto, gdy w Białymstoku zbudowano zakład mleczarski przy ul. Zwycięstwa.

Do atrakcji najłatwiej dostać się autem lub rowerem, w czym może pomóc szlak Green Velo. Turyści nieposiadający własnego roweru, mogą skorzystać z wprowadzonego na terenie Choroszczy, systemu BiKeR.

  

Powrót na początek strony