Cmentarz Parafialny w Choroszczy

z Kaplicą pw. Ducha Świętego

Cmentarz Parafialny w Choroszczy z Kaplicą pw. Ducha Świętego, upamiętniającą 50-lecie wybuchu powstania styczniowego i poległych powstańców z parafii Choroszcz.

   

Na cmentarzu zlokalizowane są trzy groby powstańcze: przy alejce głównej w starej części cmentarza- ppor. Mikołaja Tureckiego (l. 90; ur. 6 XI 1842, zm. 23 X 1932) i Józefa Andruszkiewicza (l. 93; ur. w 1836, zm. 18 VII 1929), zaś bliżej tzw. „Sinej Bramy”(głównej bramy wejściowej)- grób Stanisława Potockiego, weterana dwóch powstań: listopadowego i styczniowego, żył 103 lata (grób nie jest oznaczony imieniem powstańca, ale Józefy Potockiej, l. 83; zmarłej w 1941.). Kaplica, choć w pierwotnym zamyśle miała być poświęcona jedynie powstańcom styczniowym, stała się ostatecznie mauzoleum parafian choroszczańskich poległych w walce o wolność Ojczyzny w latach 1863, 1914-1919 i 1921. Ponadto, jak donosi Paulina Kondzior- wnuczka Józefa Andruszkiewicza, w związku z poszukiwaniami prowadzonymi przez carskich żandarmów, Józef Andruszkiewicz przez około trzy miesiące ukrywał się nocami w grobowcu nieznanego księdza (zdobiony rzeźbionym kielichem z hostią, wielkość ok. 4,4 m na 2,1 m) na choroszczańskim cmentarzu. Wejście do grobowca jest zamurowane, natomiast na wystających drzwiczkach metalowych widoczne są ślady sześciu kul carskich – to otwory i wgłębienia od rykoszetów po toczonych tam walkach. W październiku 2007 przeprowadzono częściową odnowę grobowca oraz zamontowano płytę kamienną z informacją o powstańcu Józefie Andruszkiewiczu.

Powrót na początek strony